Anasayfa » Vatandaşlık » 1982 Anayasasının Bölümleri
anayasa
1982 Anayasası

1982 Anayasasının Bölümleri

1982 Anayasası başlangıç bölümü hariç olmak üzere toplam 7 ayrı bölümden oluşur.

 • Başlangıç Bölümü
  1. Genel Esaslar
  2. Temel Hak ve Özgürlükler
  3. Cumhuriyetin Temel esasları
  4. Maddi ve Ekonomik Hükümler
  5. Geçici Hükümler
  6. Çeşitli Hükümler
  7. Son Hükümler

Başlangıç Bölümü

Başlangıç kısmı ilk defa 1961 Anayasasında yer almıştır.Başlangıç kısmına yer verilmesinin temel sebepleri,yapılan darbelere gerekçe göstermek ve anayasanın temel ilkelerini ve temel görüşünü açıklamaktır.Hem 1961 Anayasasında, hem de 1982 Anayasasında başlangıç kısmı anayasaya dahil sayılmıştır.Başlangıç kısmında genel olarak ;

 • Laiklik
 • Atatürk Milliyetçiliği ve Medeniyetçiliği
 • Yurtta Sulh,Cihanda Sulh
 • Milli Egemenlik
 • Özgürlükçü Demokrasi
 • Kuvvetler Ayrılığı
 • Kişinin maddi ve manevi varlığının korunması
 • Üniter Devlet
 • 12 Eylül 1980 harekatının meşruluğu (1995’te kaldırıldı)
 • Milli menfaatlerin üstünlüğü
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık
 • Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma azmi
 • Her Türk vatandaşının temel hak ve hürriyetlerinden
 • Anayasanın ve hukukun üstünlüğünden bahsedilmektedir.

Genel Esaslar

 • 1 . Madde :

  “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” (Rejim)

 • 2 . Madde :

  Cumhuriyetin Nitelikleri (Demokratik SALİH)

  1. Demokratik Devlet :
   • Seçimler belirli aralıklarla yapılır.
   • Siyasi partiler (Çok partili hayat)
   • Seçimler serbest,güvenli eşit ve adil şartlarda yapılmalı.
   • Seçimler yargı denetimine açık olmalı.
   • Genel oy (1934) ,Eşit oy prensibi
   • Güçler ayrılığı ilkesi
   • Temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır.
   • Gizli oy , açık sayım ilkesi olmalıdır.
  2. Laik Devlet :
   • Din ve Devlet işleri ayrı olmalıdır.
   • Kanunlar yapılırken din referans alınmaz.
   • Yönetim,hukuk, eğitim dine göre yapılmaz.
   • Din ve vicdan özgürlüğü gereklidir.
  3. Hukuk Devleti :
   • Kanunlar her şeyden üstündür.
   • Kanunlar önünde herkes eşittir.
   • Güçler ayrılığı gereklidir.
   • Yargı bağımsızlığı vardır.Yargı tarafsız olmalıdır.
   • Kanuni hakim ilkesi
   • Olağanüstü mahkemeler olmamalı.
   • Suç ve cezalar açıkca belirtilmelidir.
   • İdare yaptığı eylemlerden sorumlu olmalıdır.
   • Yargılama adil ve tarafsız olmalıdır.
   • Sert çekirdekli Haklara dokunulmamalıdır.
  4. Sosyal Devlet :
   • Sosyal barış ve adaleti sağlar.
   • Vergi ve gelir dağılımında  adalet
   • istihdamı arttırmak
   • Asgari hayat şartlarını sağlamak
   • Sosyal güvenliği sağlamak
 • 3 . Madde :

  Türkiye Cumhuriyet devleti ve ülkesi ile bölünmez bir bütündür. (Üniter devlet)

  • Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır.
  • Dili Türkçedir.
  • Başkenti Ankaradır.
  • Milli marşı İstiklal Marşıdır.
 • 4 . Madde :

  İlk üç madde değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemez. (Katı- Sert Anayasa)

 • 5 . Madde :

  Devletin temel amaç ve görevleri ;

  • Türk Milletinin bağımsızlığını
  • Devletin bütünlüğünü
  • Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak
  • Huzur ve refahı sağlamak
  • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan engelleri kaldırıp kişi ve toplumun maddi ve manevi varlığını geliştirmek.
 • 6. Madde :

  Milli Egemenlik ;

  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  • Türk Milleti egemenliğini yasama ,yürütme ve yargı organları vasıtası ile kullanır.
 • 7 . Madde :

  Yasama organı TBMM’dir.

 • 8 . Madde :

  Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kuruludur.

 • 9 . Madde :

  Yargı bağımsız mahkemelerdedir.

 • 10 . Madde :

  Eşitlik ilkesi. Kanun önünde herkes eşittir.Kadın ve erkek eşittir.Devlet bunu sağlamakla yükümlüdür. (2004 değişikliği)

 •  11 . Madde :

  Anayasa hükümleri devletin tüm organlarını ,idari makamlarını kuruluşları ve kişileri bağlar.kanunlar anayasaya aykırı olamaz.(Anayasanın üstünlüğü)

5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 • 3
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir
x

Buna da çalış mutlaka..

yasama-yetkisi-kavrami

Meclis ile İlgili Bazı Kavramlar

Yasama ile konumuza meclis ile ilgili bazı kavramlar ve meclisin hükümeti denetleme yolları ile devam ediyoruz. Paylaşmak Güzeldir :)1   1      2Shares1  1