Anasayfa » Sınavlar » Cümle Yorumu Konu Testi – 2
kpss-turkce-konu-tarama-testi
Kpss Türkçe konu Tarama Testi

Cümle Yorumu Konu Testi – 2

Tebrikler - Cümle Yorumu - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Yüzyılların birikimi ve tecrübesi deyimlerde hayat bulur.
 2. Deyimler asırların yaşanmışlığını, deneyi­mini bizlere sunar.
 3. Yüzyıllar boyu karşılaşılan sorulara cevap verme olanağını deyimler sağlar bize.
 4. Deyimler asırlardır, insanın anlatmakta ye­tersiz kaldığı durumları ifade etmesini ko­laylaştırmaktadır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?
A
1 - 3
B
3 - 5
C
2 - 4
D
2 - 3
E
1 - 2
Soru 2
Yurtiçi, yurtdışı, kent içi, kentler arası, kısa ya da uzun gezilerde rastladığımız insan seli, ken­dimizi dünyanın merkeziymiş gibi görmemizi engeller.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümle­ye en yakındır?
A
Kendimizi dünyanın merkezinde görme mantığından ancak yapacağımız uzun yol­culuklar sayesinde kurtuluruz.
B
Yolculuk bir bakıma insanın kendine dön­mesi, ben niçin varım sorusuna yanıt aramasıdır.
C
Dünyaya ve insanlara açık olduğumuzda hayatın bizimle başlayıp bittiği yanılgısına düşmemiz kaçınılmazdır.
D
Ne kadar çok gezersek o kadar farklı ülke­ler, insanlarla karşılaşır, dünyanın anlamı üzerinde daha doğru yargılar oluştururuz.
E
Yolculuklarda karşılaştığımız insan sayısı arttıkça dünya bizimle başlar, bizimle biter düşüncesinden uzaklaşırız.
Soru 3
Gençlere edebiyat yoluyla birtakım değerleri öğ­retmek, benimsetmek düşüncesi son zamanlar­da yeni çıkan birçok romanda kendini gösteri­yor. (1) Edebiyatın ne olduğundan, gerçek ede­biyat ürünlerinden adamakıllı uzak olan bu anla­yış sahiplerinin, "öğretici roman" sözünden an­ladıkları, sadece ululuğa erme öyküleriyle sınır­lı. (2) Henüz okuma serüveninin başında olan gençlere, bu anlayış kadar hiçbir düşman güç zarar veremez. (3) Seri biçimde üretilen kitap­lardan bazılarını, bütün sabrımı toplayarak, ka­baran midemi yatıştırmaya çalışarak şöyle bir karıştırıyorum; değişen hiçbir şey yok. (4) Hat­ta bu yeniler daha kötü, daha acemi; konu baya­ğı, kurgu yok, Türkçe rezalet. (5) Bütünüyle sı­radan sokak dili kullanılıyor bu tür romanlarda.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde söz konusu romanların, özellikle oku­maya yeni başlayanlara zararının olacağın­dan söz edilmektedir?
A
4
B
5
C
3
D
1
E
2
Soru 4
(1) O, özel yaşamında da gazeteciliğinde de hiç­bir olaya düpedüz iki kere dört eder ölçüsüyle bakmadı. (2) Aynı olayı ya da objeyi tek yönlü görenleri hep küçümsedi. (3) Çünkü o, her ob­jeyi 360 değişik açıdan görebilen bir makineydi adeta. (4) Onu dinlediğimizde, yazılarını oku­duğumuzda ilk tepkiniz şaşkınlık olurdu. (5) Bu şaşkınlığınız daha sonra yerini hayranlıkla karı­şık bir beğeniye bırakırdı.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­sinde "benzetme" ye başvurulmuştur?
A
5
B
2
C
1
D
4
E
3
Soru 5
(1) Zeigler, hızlı yürüyerek uzun kuyruklu may­munların bulunduğu bölüme geldi. (2) Maymun­lar ona: "Şeker versene arkadaş!" diye seslendi­ler. (3) Yanında şeker göremeyince maymun­lar, Ziegler'e içerledi. (4) Aç gezenin aç kalfası lakabını yakıştırdılar kendisine. (5) Dudaklarını aralayıp çirkin dişlerini ona gösterdiler.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "doğrudan anlatım"a yer verilmiştir?
A
4
B
1
C
2
D
5
E
3
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beklen­mezlik" anlamı vardır?
A
Yazdığım kitabı beğenir mi acaba?
B
Sokağa çıktıktan beş dakika sonra onu görüvermez miyim?
C
Gül, dikensiz olur mu hiç?
D
Bilgisayar ne kadar pahalıydı değil mi?
E
Hani, verdiğin sözleri yerine getirirdin sen?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi "O bir yazar olarak kahramanlarının kendi isteklerine göre nefes almasına bile izin vermez." cümlesine anlam­ca en yakındır?
A
Onun kahramanları "İki kere iki dört eder." mantığına göre davranır.
B
Her hikâyesinde hayatın sıradanlığına dire­nen kahramanları, objektif bir bakış açısıy­la anlatır.
C
Romanlarında, karakterlerin dizginlerini elinde tutar her zaman.
D
Yapıtlarında kendi düşüncesini çok açık bir şekilde dile getirir.
E
Anlatımda duygularına yer vermekten ola­bildiğince kaçınır.
Soru 8
(1) Gazetelere inanacak olursak, pek yakında insanlık, ihtiyarlık denen dertten kurtulup ebedî gençliğin iksirini bulacak! (2) Onu da bir şekilde başardık mı, bu yeryüzü cennetinde genç ve güzel insanlar olarak kedersiz, tasasız bir ömür süreceğiz. (3) Açıktan böyle yazmıyor gazete­ler; ama her gün bıkmadan, usanmadan verdik­leri haberlerle tastamam bunları demek istiyor­lar. (4) Haklarını yemeyelim; açtıkları kocaman köşelerde, sağlıklı bir yaşam ve uzun bir ömür için neler yapmamız gerektiğini uzmanlarına uzun uzun anlattırıyorlar. (5) Tabii bu tavsiyele­ri yerine getirebilmek için işimizi gücümüzü bı­rakıp elimizde sağlıklı yaşam kılavuzu, bütün günümüzü diyetisyenlerde, spor salonlarında geçirmemiz gerekiyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, gazetelerin bir düşünceyi dolaylı ola­rak ileri sürdüklerinden söz edilmektedir?
A
1
B
3
C
2
D
5
E
4
Soru 9
(1) Daha çok müzisyen kimliğiyle tanıdığımız Teoman, senaryosunu yazıp yönettiği ve baş­rolünü oynadığı "Balans ve Manevra" ile karşı­mızda. (2) Teoman, filmde hayatındaki tüm olumsuzlukları, küçük yaşta terk edilmiş olma­sına bağlayan Timur karakterini oynuyor. (3) Teoman'ın bu hikâyeyi ticari kaygılar olma­dan içinden geldiği gibi "beyaz perde"ye yansıt­tığı açıkça ortada. (4) "Balans ve Manevra" baştan sona, olması gerektiği gibi ilerleyen, ku­rallara bire bir uyan bir film değil. (5) Bu yüzden izleyicinin dikkatini fazlasıyla çekiyor. (6) Sine­mada kalıplardan hoşlanmayanlar, özgün bir film izlemek isteyenler, aradıklarını "Balans ve Manevra"da bulacaklar.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonraki cümlenin gerekçesidir?
A
5
B
3
C
2
D
4
E
1
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşısın­daki kişiye duyulan bir güvensizlik" söz konu­sudur?
A
Toplantıda olumsuz bir karar çıkacağını herkes gibi ben de düşünmüştüm.
B
Kârı da zararı da kardeşçe paylaşırsanız birlikteliğiniz bir ortaklık olur.
C
Çok büyük acılara mal olsa da evini terk et­meyi göze almıştı.
D
Bundan sonra soğuk havalarda kazak giy­meyi unutmazsan iyi olur.
E
Geçen yıl yaptığı bazı uygulamalar yüzünden, bu işte de ona göz kulak olmamız gerekiyor.
Soru 11
(1) Okul arkadaşları sık sık ona takılır, sataşırlar­dı. (2) Ama o, hiç kızmadığı, hemen hiçbir şey­den alınmadığı için kaygısız, oldukça mutlu ya­şayıp giderdi. (3) Yaşıtlarında bulamadığı, ama yine de vazgeçemediği arkadaşlığı, yakınlığı oyuncaklarına verirdi. (4) Babasını erken yaşta kaybetmişti ve ona ait hiçbir hatıra yoktu zihnin­de. (5) Annesi de onun başka türlü olmasını sağlamak için didinip dururdu.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "amaç" söz konusudur?
A
2
B
5
C
3
D
1
E
4
Soru 12
(1) Şiir, iç evrelerin dışa taşmasıdır. (2) Duygu­larla sarmalanmış gerçeklerin ruh bulmasıdır şiir. (3) Asırlar boyu acı çeken insanın duygularını yansıtan hep şiir olmuştur. (4) Ayrı bir söylem, ayrı bir biçim oluşmuş her şiirin dize­sinde. (5) İnsanlar şiirle yaşamış aşklarını, şiir­le anlatmış.
Yukarıda numaralanmış yerlerden hangile­rinde bir "tanımlama" yapılmıştır?
A
2 - 3
B
1 - 3
C
1 - 2
D
4 - 5
E
3 - 4
Soru 13
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir "hayıflan­ma" söz konusudur?
A
Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni Duyarım yosunların benim için ağladıklarını
B
Neydi o sarhoşluklar, dünyaya boş vermeler O bir başka mevsimdi, bir ilkbahardı gönlümde
C
Belki de kendini bağışlamıyorsundur Benim hiç bilmediğim şeylerden ötürü
D
Bir gün gemimiz parçalanıp kaldı kenarda Misafiriz o günden beri zümrüt kayalarda
E
Umudum, bitmez pınardı, yazık ki bitti Gençliğim deli dolu esen rüzgârdı, geçip gitti
Soru 14
(1) Sanatın en temel özelliği göreceli olmasıdır. (2) Sanat yapıtı kişiden kişiye değişen yargılar içerir. (3) Ayrıca sanat eseri kişiyi zihinsel bir ayrım yapmaya yöneltir. (4) Dünyaya bakan gözlerimizin önüne farklı şeyler seren pencereler açıverir. (5) Bize tabiatın gizli kalmış yanla­rını çarpıcı bir biçimde gösterir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si anlamca birbirine en yakındır?
A
3 - 4
B
2 - 4
C
1 - 2
D
4 - 5
E
2 - 3
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul ger­çekleşse de istenen sonuca ulaşılamayaca­ğı anlamı vardır?
A
Seni gördükçe o güzel günleri tekrar hatırlı­yorum.
B
Yarın geri vermek üzere sana bir miktar borç verebilirim.
C
Sanatta başarıya, ancak gerçeği dile geti­rince ulaşırız.
D
Kişi, denemeden bir şeyin doğru olup olma­dığını anlayamaz.
E
Olanların hepsini ona anlatsam da bana inanmaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)