Anasayfa » Sınavlar » Cümle Yorumu Konu Testi – 4
kpss-turkce-konu-tarama-testi
Kpss Türkçe konu Tarama Testi

Cümle Yorumu Konu Testi – 4

Tebrikler - Cümle Yorumu - 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Gerçekte yapmak istemediğimiz bir şey için kırk türlü bahane buluruz da, yapmak istediğimiz bir şey için hiçbir engel tanımayız.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile an­lamca çelişir?
A
Engeller, kararlı bir kimse için hiç önemli değildir.
B
Bir işi yapmanın koşulu, o işi yapmayı ger­çekten istemektir.
C
İş yapmak istemeyen insanlar, o işi yapma­manın yolunu mutlaka bulurlar.
D
İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bazı imkânsızları gerçekleştiremez.
E
Bahaneler, yapılmak istenmeyen işler içindir.
Soru 2
Oktay Rıfat bir konuşmasında: "Mağrur kaşları­nı gözlerinin üstüne düşürerek karşısındaki sa­rışın ve çekici kadının yeşil gözlerine derin ku­yular gibi işleyen bakışlarını yöneltti, türünden laf ebelikleri yapmaktan kaçındım." diyor.
Bu sözde "Oktay Rıfat'ın" vurgulamak istedi­ği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Etkileyicilik
B
Nesnellik
C
Yalınlık
D
Evrensellik
E
Özgünlük
Soru 3
(1) Bir yapıtta konu ve biçim, edebiyatın dışında bir amaç için kullanılınca edebiyatın kendisi de kullanılmış olur. (2) Kullanılmış edebiyat, her zaman bir şekilde didaktik, yani öğreticidir. (3) Didaktiktik ise edebiyatın edebiyatlığına kasteden bir zayıflıktır. (4) Ama bu tür yapıtlar, ya klasikliğin heybetine ya da felsefenin doku­nulmazlığına sığınmışlardır. (5) Onun için biz, onların edebiyat yapıtı olarak düpedüz zayıf ve kötü olduklarını görmeyiz. (6) Bu tür yapıtlar da zamanla kütüphanelerin tozlu rafları arasın­da unutulup gitmekten kurtulamaz.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­si, kendinden sonraki cümlenin nedenidir?
A
4
B
2
C
5
D
3
E
1
Soru 4
(1) Acıktığımız zaman yiyeceklerin bulunduğu yere doğru gideriz. (2) Bir şey öğrenmek istiyor­sak, soracak birisini, okuyacak bir sayfayı ya da öğretici bir metni ararız. (3) Onun için de her davranışımız için şu iki soruyu kendimize sor­mayı alışkanlık durumuna getirmeliyiz: (4) Bu davranışı yapmamın amacı ne olabilir, bu ama­cın temelinde nasıl bir gereksinim olabilir? (5) O zaman davranışlarımızı amaçsız olmak­tan çıkarıp hayatı daha iyi anlayabiliriz. (6) Ak­si halde, hayatımız boyunca davranışlarımız amaçsız bir biçimde gerçekleşecektir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde, IV. cümledeki soruların cevapları­nın yararından söz edilmektedir?
A
1
B
2
C
5
D
3
E
4
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öngörü" söz konusudur?
A
Okur kitlesini, kültürsüz insanlar arasında seçiyorsunuz.
B
Konularınızı eski zamanlardan seçmeniz okur kitlenizi azaltacaktır.
C
Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsunuz, bu du­rum okuyucuyu sıkıyor.
D
Eseri bilimsel teknik terimlerle doldurmanız okuyuşu zorlaştırıyor.
E
Anlatımınız oldukça ağır ve süslü, daha ya­lın yazmalısınız.
Soru 6
(1) Bu hayatta onuruyla kaybetmek diye bir kav­ram vardır. (2) Elinden gelen her şeyi yaparsın; ama yine de kaybedersin. (3) Benim hayatım­da bu durum birkaç defa gerçekleşti. (4) Eşim, mantığıyla hareket eden biri olarak geçen yıl bana: "Yeni kitap projene başlama, başarısız olursun." gibi uyarılarda bulundu. (5) Ama ben eşimi dinlemeyip üzerinde çalıştığım kitabın üs­tesinden hakkıyla geleceğime inandığım için onu yazdım ve yayımladım.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "kişinin kendine duyduğu güven" söz ko­nusudur?
A
1
B
3
C
4
D
5
E
2
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci yargı birinci yargının bir yorumu, açıklayıcısıdır?
A
Çok kârlı bir işe girişmiştik; sonucun bu ka­dar olumlu olacağını beklemiyorduk.
B
Böyle bir şeyin özrü olmaz, kesinlikle bunu kabul edemeyiz.
C
Ne pahasına olursa olsun çocuğumu okula göndereceğim, diyordu.
D
Kapının arkasına saklanmış, içeride konu­şulanlara kulak misafiri olmuştu.
E
Geçen hafta yaptığımız toplantıya da katıl­madı, mutlaka bu toplantıyı da unutmuştur.
Soru 8
Olanları bana anlatınca —
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanırsa "pişmanlık" anlamı kazanır?
A
ne diyeceğime karar veremedim.
B
ne yapacağımı bilemedim.
C
yerin dibine girdim.
D
çok rahatsız oldum.
E
daha önce yaptıklarımdan utandım.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin en az iki kez yapıldığı kesindir?
A
Geçen hafta da beni aramışsın.
B
Sen de gazetedeki haberi okursun.
C
Önümüzdeki hafta bize yine uğrayacak.
D
Ancak toplantıdan toplantıya görüşebiliyoruz.
E
Bana o konuda bir daha başvuracakmış.
Soru 10
(1) Büyük bir merakla konağın odalarından biri­ne girdim. (2) Odada bulunduğumu bildirmek için öksürdüm. (3) Cevap alamayınca yavaşça babama seslendim; ama babamdan hiçbir ses gelmedi. (4) Odanın raflarındaki sürüyle kitap susuyordu adeta. (5) Bir pencere kanadı rüzgâ­rın çok öfkeli olduğunu fısıldıyordu kulağıma.
Bu parçada, numaralanmış yerlerden hangi­sinde "dolaylı anlatım'a başvurulmuştur?
A
1
B
4
C
5
D
3
E
2
Soru 11
Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde bir "ya­kınma" vardır?
A
Bakmışlar solup gitmiş, gül kırıklar içinde Bülbülünü terk etmiş, hıçkırıklar içinde
B
Karlı dağlarda çağlayanlar akar Yayılır ufka bir gümüşten ses
C
Esen rüzgâr silmez oldu alnımdaki kederi Neden okşamıyor artık yüzümü saçların
D
Kılıç gibi denizin bağrına gömülerek Bir inip bir kalkıyor koskocaman bir kürek
E
Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya Ruh da öyle yollanır uyanılmaz uykuya
Soru 12
(1) Kasabaya inen patikadan yürümeye başla­dım, sonra da demiryolu köprüsünün altından geçtim. (2) Bir müddet mezarlık duvarının ya­nından yürüdüm, mezarlık kapısında yosun bağlamış bir ceviz ağacı, etrafa koyu gölgeler yaymıştı. (3) Mezarlığın ürkütücü kapısı açıktı; içeriden çeşmenin şıpırtılarını duydum. (4) Mezarlığın hemen bitişiğinde kasabanın oyun ve şenlik yeri olan kocaman bir meydan vardı. (5) Yüzyıllık heybetli kestanelerin gölge­sinde olan bu sessiz meydan adeta unutulmuştu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde "gözlem'e yer verilmemiştir?
A
5
B
3
C
2
D
4
E
1
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatılan ki­şinin iç dünyasını yansıtır niteliktedir?
A
Özensiz giyimi, dağınık saçları, kırış kırış olmuş suratıyla bir anda karşımıza çıktı Neyzen Tevfik.
B
Cahit Külebi, pırıl pırıl gözleri, sevimli ba­kışlarıyla her insanı etkileyebilirdi.
C
Sırtında eski bir ceket, elinde hiçbir zaman bırakmadığı sigarasıyla Necip Fazıl salona girdi.
D
Somurtkan yüzlü, ukala görünümlü bir ya­zar olduğunu düşünüyorum Orhan Pamuk'un.
E
İçli, duygulu, karşısındakini güldüren, gül­dürürken de düşündürmeyi ihmal etmeyen bir yazardı Rıfat Ilgaz.
Soru 14
Bazı TV kanalları ile radyoların, daha kendi ad­larından başlayarak Türkçeye karşı alabildiğine saygısız ve sorumsuz tutumları yürekler acısı. (1) Son yıllarda medyada, TV kanallarında yeni tip sunucular, haber ve spor spikerleri moda ol­du. (2) Oysa sunuculuk ve spikerlikte dili düz­gün ve pürüzsüz kullanma, fiziki güzellikten ön­ce gelir, önce gelmelidir. (3) Dil bilinci ve sev­gisi onlara özellikle kazandırılmalıdır. (4) Ek­ran sorumluluğu bunu gerektirir. (5) Sunucu adayları öncelikle dili doğru ve düzgün kullan­ma konusunda ciddi bir eğitimden geçirilmelidir; çünkü onlar her gün milyonlara sesleniyor, mil­yonlarla yüz yüze geliyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile­rinde "öneri" söz konusu değildir?
A
1 - 4
B
1 - 2
C
2 - 3
D
1 - 5
E
2 - 5
Soru 15
 1. Sanat ve bilim, farklı kulvarda koşan ikiz kardeşler gibidir.
 2. Bilim yararlı olanın, sanatsa estetik olanın peşinden koşar.
 3. Sanat; bireyi ve toplumu anlatırken bilim de gerçeği ele alır.
 4. Sanatın amacı güzel olanın ardından git­mek, biliminse faydalıyı yakalamaktır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?
A
2 - 3
B
1 - 3
C
3 - 4
D
1 - 2
E
2 - 4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)