Anasayfa » Sınavlar » Cümle Yorumu Konu Testi – 5
kpss-turkce-konu-tarama-testi
Kpss Türkçe konu Tarama Testi

Cümle Yorumu Konu Testi – 5

Tebrikler - Cümle Yorumu - 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A
Son yıllarda yaşanan pop müzik patlaması­nın kökeninde önemli toplumsal sorunlar yatmaktadır.
B
Milli kültürümüzün romanlarımıza yansıma­sı, romanlarımızı uluslararası üne kavuştu­racaktır.
C
Rubai, edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiş, dört dizeden oluşan bir nazım biçi­midir.
D
Daha eserin ilk sayfalarından itibaren dilin, bir kuyumcu titizliğiyle kullanıldığını görüyoruz.
E
Toplumsal yaşamla kişisel zevkler arasın­daki ilişki, açmazlar yaşamaya başladı.
Soru 2
(1) İnsan dünyaya her şey olma potansiyeli ile gelir. (2) Ama bu potansiyelin gerçekleşmesi ai­leye, eğitime ve çevreye bağlıdır. (3) Çocuğun hayatta nasıl bir performans ortaya koyacağı 6-7 yaşlarına kadar aldığı eğitimle yakından ilgili­dir. (4) Çünkü çocukların temel karakter özel­likleri bu yaşa kadar şekillenir. (5) Bir çocuğun değişik yetenekleri bilinirse çocuk daha iyi yön­lendirilir. (6) Bundan dolayı aile çocuğu dinle­meli, neyi sevip sevmediğini, neyi isteyip is­temediğini öğrenmelidir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden sonraki cümlenin gerekçesidir?
A
1
B
3
C
5
D
2
E
4
Soru 3
(1) Gerçek dünya ile sorunları olanlar için kur­maca dünyası olan romanın atmosferi çoğu za­man kurtuluş alanı olur. (2) Bu özgür alanda her şey hayallerdeki gibidir. (3) Kusursuz bir birliktelikle kahramanlar kendi zamanlarında yaşar. (4) Artık kendini romanın ayrılmaz bir parçası sayar. (5) Gerçek yaşamdaki problem­lerinden kurtularak kurmaca roman dünyasında özgürlüğün tadını çıkarır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A
4 - 5
B
2 - 4
C
1 - 2
D
1 - 5
E
3 - 4
Soru 4
Gençlerin aynada gördüklerinden daha fazlası­nı ihtiyarlar bir tuğla parçasında görürler.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleyle anlamca çelişmektedir?
A
Deneyimli insan, sadece olayları değil olay­ların arkasındaki asıl nedenleri de görür.
B
Tecrübe, insanları yetiştiren en iyi öğret­mendir.
C
Deneyim, gerçeklerin kapısını açan bir anahtardır.
D
Deneyimlerinden yararlanan insan, kolay kolay hata yapmaz.
E
Akıl yaşta değil baştadır.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "öze­leştiri" söz konusudur?
A
Sanat eserlerini değerlendirecek olan halk değil, zamandır.
B
Sanat eserlerini anlayanların sayısı gerçek­ten üç beş kişiyi geçmiyor.
C
Kişinin çok eser vermesi, onun ideal bir sa­natçı olduğunu göstermez.
D
Ülke olarak, şiire gösterdiğimiz ilgiyi, şiirle ilgili yayınlar konusunda gösteremiyoruz.
E
Türk şiiri, insanların aşırı duyarlı olması du­rumunda sesini dünyaya duyurabilecektir.
Soru 6
 1. Gücünü halk şiirlerinden alan mısralarında insanı hemen sarıveren bir sıcaklık vardı, (içtenlik)
 2. Eserlerinde çevre tasvirini süs olarak kul­lanmıyor, gereksiz ayrıntılara girmiyor, (sa­delik)
 3. Stendhal, romanı cadde üzerinde gezdiri­len bir aynaya benzetmiştir, (gerçeklik)
 4. Toplumun değerlerinden yararlanmayan sanatçı evrensel olamaz, (ulusalcılık)
 5. Türkler, içinde yaşadıkları her medeniyet çağında dili bir halı gibi işlemişlerdir, (akıl­cılık)

Yukarıdaki yargılardan hangisi, ayraç için­deki özellikle uyuşmamaktadır?
A
3
B
4
C
5
D
1
E
2
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma, sitem" söz konusudur?
A
Sizin durumunuzu, açık söyleyeyim, çok iyi görmüyorum.
B
Gözlerimle görmeseydim, çocuğun söyle­diklerine inanmazdım.
C
Cebi para görünce bizleri unutacağını bili­yorum.
D
Bu rahatlığı, bu ferahlığı hak ettiğimi düşü­nüyorum.
E
Şu küçücük köyde insanların, bir gün olsun rahat durduklarını görmedim.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eşitlik" kavramı söz konusu değildir?
A
Nöbet defterine herkese ikişer saat nöbet yazıldı.
B
Yumurtanın bir yarısını çocuğuna, diğer ya­rısını da kendine ayırdı.
C
Ekmeği ortadan ikiye ayırdı ve kardeşiyle paylaştı.
D
Günün bir yarısında uyuyor diğer yarısında çalışıyordu.
E
Maaşlar zamanı geldiğinde aksatılmadan ödeniyordu.
Soru 9
 1. Israr, ilerlemenin sürekliliğini sağlayan tek tutumdur.
 2. Doğadaki her olay bir değişim mücadelesi içinde gerçekleşir.
 3. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.
 4. Kendi gücünü bilen insan, hiçbir şeyden yıl­maz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?
A
1 - 2
B
2 - 3
C
3 - 4
D
2 - 4
E
1 - 3
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabi­lirlik açısından ötekilerden farklıdır?
A
Kültürel yozlaşmalar, ülkenin geleneksel yapısını bozduğu için zararlıdır.
B
Planlı çalışmalar, eninde sonunda kalıcı ürünler meydana getirirler.
C
Sanat eserlerinin pek çoğu zamana ayak uyduramadığı için unutulur.
D
Türkçeye yabancı dillerden girmiş her keli­menin tarihi ve kültürel bir manası vardır.
E
Dili koruyup güzelleştirmek, her insanın gö­revidir.
Soru 11
Karışık bir taş, demir ve cam yığını bir araya geldi mi, bir mimari eser vücuda gelmez. Yapı için elbette buna benzer malzemeye ihtiyaç vardır; fakat —
Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamca bir bütünlük sağlanır?
A
önemli olan ulaşılan güzelliktir.
B
mimari yapı zaman ister.
C
amaç bunlarsız bir yapı oluşturmaktır.
D
mimari her şeyden önce bir düzendir.
E
yapı bir çalışmanın ürünüdür.
Soru 12
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümley­le anlamca aynı doğrultudadır?
A
Ülke yönetiminde söz sahibi olmak için bel­li çileleri çekmek gerekir.
B
Bir işe başlamak, o işi bitirmektir.
C
İnsan, sonunu göremediği işlere girmemelidir.
D
Tesadüfler, bizi hiçbir zaman başarıya ulaştırmaz.
E
Büyük hedefleri olanlar, büyük sıkıntılardan geçerek başarıyı yakalar.
Soru 13
(1) Hollandalı yazar Harry Muliseh, güçlü kalemi ve duyarlılığıyla ön plana çıkar. (2) Savaş yılla­rını ve savaş sonrasını anlatan hatta o yılları yeniden kurgulayan romanlarında sıra dışı bir anlatımı vardır. (3) Türkçeye çevrilen "Suikast" romanında Naziler tarafından katledilen bir aile­yi ele almış. (4) Bu romanı da diğerleri gibi eli­nize aldığınızda bırakamayacağınız akıcılıkta. (5) Yazarın kurmacadaki ustalığı soluğunuzu ro­manın sonuna kadar tutmaya sizi mecbur kılıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gilerinde yazarın eserlerinin içeriğinden söz edilmektedir?
A
2 - 3
B
1 - 2
C
3 - 5
D
4 - 5
E
2 - 4
Soru 14
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "yalnızlık" an­lamı vardır?
A
Benim vadem senden evvel yeterse Mezarıma çift taş dikin kırmızı
B
Yine zindan oldu dünya başıma Sinem ateşlere yandı, gidiyor
C
Sazımızı ele alıp çalalım Çaresiz dertlere çare bulalım
D
Gurbet elde bir silen yok yaşımı Kendim gider katarım aşımı
E
Kadir kıymet bilmez olmuş her kişi Kadir kıymet bilen yere gidelim
Soru 15
Bir yazar şöyle diyor: "Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur."
Bu cümlede anlatılmak istenene aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?
A
Heykeltıraşlık, bir taş yığını için neyse ter­biye de insan için odur.
B
Anıt, bir başarıyı sembolize ediyorsa anlam kazanır.
C
Büyük atılımlar, ancak birlikte çalışmayla elde edilir.
D
Anıtın güzelliği, heykeltıraşın ustalığındandır.
E
Somut anlatımlar, soyutun yerini tutamaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)