Anasayfa » Sınavlar » Cümle Yorumu Konu Testi – 5
kpss-turkce-konu-tarama-testi
Kpss Türkçe konu Tarama Testi

Cümle Yorumu Konu Testi – 5

Tebrikler - Cümle Yorumu - 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(1) İnsan dünyaya her şey olma potansiyeli ile gelir. (2) Ama bu potansiyelin gerçekleşmesi ai­leye, eğitime ve çevreye bağlıdır. (3) Çocuğun hayatta nasıl bir performans ortaya koyacağı 6-7 yaşlarına kadar aldığı eğitimle yakından ilgili­dir. (4) Çünkü çocukların temel karakter özel­likleri bu yaşa kadar şekillenir. (5) Bir çocuğun değişik yetenekleri bilinirse çocuk daha iyi yön­lendirilir. (6) Bundan dolayı aile çocuğu dinle­meli, neyi sevip sevmediğini, neyi isteyip is­temediğini öğrenmelidir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden sonraki cümlenin gerekçesidir?
A
5
B
1
C
4
D
2
E
3
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma, sitem" söz konusudur?
A
Gözlerimle görmeseydim, çocuğun söyle­diklerine inanmazdım.
B
Şu küçücük köyde insanların, bir gün olsun rahat durduklarını görmedim.
C
Sizin durumunuzu, açık söyleyeyim, çok iyi görmüyorum.
D
Bu rahatlığı, bu ferahlığı hak ettiğimi düşü­nüyorum.
E
Cebi para görünce bizleri unutacağını bili­yorum.
Soru 3
Karışık bir taş, demir ve cam yığını bir araya geldi mi, bir mimari eser vücuda gelmez. Yapı için elbette buna benzer malzemeye ihtiyaç vardır; fakat —
Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamca bir bütünlük sağlanır?
A
amaç bunlarsız bir yapı oluşturmaktır.
B
yapı bir çalışmanın ürünüdür.
C
mimari her şeyden önce bir düzendir.
D
önemli olan ulaşılan güzelliktir.
E
mimari yapı zaman ister.
Soru 4
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümley­le anlamca aynı doğrultudadır?
A
Tesadüfler, bizi hiçbir zaman başarıya ulaştırmaz.
B
İnsan, sonunu göremediği işlere girmemelidir.
C
Büyük hedefleri olanlar, büyük sıkıntılardan geçerek başarıyı yakalar.
D
Bir işe başlamak, o işi bitirmektir.
E
Ülke yönetiminde söz sahibi olmak için bel­li çileleri çekmek gerekir.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "öze­leştiri" söz konusudur?
A
Ülke olarak, şiire gösterdiğimiz ilgiyi, şiirle ilgili yayınlar konusunda gösteremiyoruz.
B
Türk şiiri, insanların aşırı duyarlı olması du­rumunda sesini dünyaya duyurabilecektir.
C
Kişinin çok eser vermesi, onun ideal bir sa­natçı olduğunu göstermez.
D
Sanat eserlerini anlayanların sayısı gerçek­ten üç beş kişiyi geçmiyor.
E
Sanat eserlerini değerlendirecek olan halk değil, zamandır.
Soru 6
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "yalnızlık" an­lamı vardır?
A
Yine zindan oldu dünya başıma Sinem ateşlere yandı, gidiyor
B
Benim vadem senden evvel yeterse Mezarıma çift taş dikin kırmızı
C
Gurbet elde bir silen yok yaşımı Kendim gider katarım aşımı
D
Kadir kıymet bilmez olmuş her kişi Kadir kıymet bilen yere gidelim
E
Sazımızı ele alıp çalalım Çaresiz dertlere çare bulalım
Soru 7
(1) Gerçek dünya ile sorunları olanlar için kur­maca dünyası olan romanın atmosferi çoğu za­man kurtuluş alanı olur. (2) Bu özgür alanda her şey hayallerdeki gibidir. (3) Kusursuz bir birliktelikle kahramanlar kendi zamanlarında yaşar. (4) Artık kendini romanın ayrılmaz bir parçası sayar. (5) Gerçek yaşamdaki problem­lerinden kurtularak kurmaca roman dünyasında özgürlüğün tadını çıkarır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A
1 - 5
B
3 - 4
C
4 - 5
D
2 - 4
E
1 - 2
Soru 8
Bir yazar şöyle diyor: "Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur."
Bu cümlede anlatılmak istenene aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?
A
Anıtın güzelliği, heykeltıraşın ustalığındandır.
B
Büyük atılımlar, ancak birlikte çalışmayla elde edilir.
C
Heykeltıraşlık, bir taş yığını için neyse ter­biye de insan için odur.
D
Anıt, bir başarıyı sembolize ediyorsa anlam kazanır.
E
Somut anlatımlar, soyutun yerini tutamaz.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A
Milli kültürümüzün romanlarımıza yansıma­sı, romanlarımızı uluslararası üne kavuştu­racaktır.
B
Son yıllarda yaşanan pop müzik patlaması­nın kökeninde önemli toplumsal sorunlar yatmaktadır.
C
Toplumsal yaşamla kişisel zevkler arasın­daki ilişki, açmazlar yaşamaya başladı.
D
Rubai, edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiş, dört dizeden oluşan bir nazım biçi­midir.
E
Daha eserin ilk sayfalarından itibaren dilin, bir kuyumcu titizliğiyle kullanıldığını görüyoruz.
Soru 10
 1. Gücünü halk şiirlerinden alan mısralarında insanı hemen sarıveren bir sıcaklık vardı, (içtenlik)
 2. Eserlerinde çevre tasvirini süs olarak kul­lanmıyor, gereksiz ayrıntılara girmiyor, (sa­delik)
 3. Stendhal, romanı cadde üzerinde gezdiri­len bir aynaya benzetmiştir, (gerçeklik)
 4. Toplumun değerlerinden yararlanmayan sanatçı evrensel olamaz, (ulusalcılık)
 5. Türkler, içinde yaşadıkları her medeniyet çağında dili bir halı gibi işlemişlerdir, (akıl­cılık)

Yukarıdaki yargılardan hangisi, ayraç için­deki özellikle uyuşmamaktadır?
A
3
B
4
C
5
D
1
E
2
Soru 11
 1. Israr, ilerlemenin sürekliliğini sağlayan tek tutumdur.
 2. Doğadaki her olay bir değişim mücadelesi içinde gerçekleşir.
 3. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.
 4. Kendi gücünü bilen insan, hiçbir şeyden yıl­maz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?
A
3 - 4
B
1 - 3
C
2 - 4
D
2 - 3
E
1 - 2
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabi­lirlik açısından ötekilerden farklıdır?
A
Planlı çalışmalar, eninde sonunda kalıcı ürünler meydana getirirler.
B
Türkçeye yabancı dillerden girmiş her keli­menin tarihi ve kültürel bir manası vardır.
C
Kültürel yozlaşmalar, ülkenin geleneksel yapısını bozduğu için zararlıdır.
D
Dili koruyup güzelleştirmek, her insanın gö­revidir.
E
Sanat eserlerinin pek çoğu zamana ayak uyduramadığı için unutulur.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eşitlik" kavramı söz konusu değildir?
A
Nöbet defterine herkese ikişer saat nöbet yazıldı.
B
Ekmeği ortadan ikiye ayırdı ve kardeşiyle paylaştı.
C
Maaşlar zamanı geldiğinde aksatılmadan ödeniyordu.
D
Günün bir yarısında uyuyor diğer yarısında çalışıyordu.
E
Yumurtanın bir yarısını çocuğuna, diğer ya­rısını da kendine ayırdı.
Soru 14
(1) Hollandalı yazar Harry Muliseh, güçlü kalemi ve duyarlılığıyla ön plana çıkar. (2) Savaş yılla­rını ve savaş sonrasını anlatan hatta o yılları yeniden kurgulayan romanlarında sıra dışı bir anlatımı vardır. (3) Türkçeye çevrilen "Suikast" romanında Naziler tarafından katledilen bir aile­yi ele almış. (4) Bu romanı da diğerleri gibi eli­nize aldığınızda bırakamayacağınız akıcılıkta. (5) Yazarın kurmacadaki ustalığı soluğunuzu ro­manın sonuna kadar tutmaya sizi mecbur kılıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gilerinde yazarın eserlerinin içeriğinden söz edilmektedir?
A
2 - 3
B
3 - 5
C
2 - 4
D
1 - 2
E
4 - 5
Soru 15
Gençlerin aynada gördüklerinden daha fazlası­nı ihtiyarlar bir tuğla parçasında görürler.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleyle anlamca çelişmektedir?
A
Deneyimli insan, sadece olayları değil olay­ların arkasındaki asıl nedenleri de görür.
B
Deneyim, gerçeklerin kapısını açan bir anahtardır.
C
Akıl yaşta değil baştadır.
D
Tecrübe, insanları yetiştiren en iyi öğret­mendir.
E
Deneyimlerinden yararlanan insan, kolay kolay hata yapmaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)