Anasayfa » Tarih » İlk Türk Devletleri ve Boyları
ilk-turk-devleti-ve-boylari
İlk Türk Devleti ve Boyları

İlk Türk Devletleri ve Boyları

Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya’dır. Orta Asya’nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya’dır.

İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar)

iskitler-sakalar

 • Bilinen ilk Türk topluluğudur. (Devlet yok)
 • Orta aAsyanın batısı,hazar ve Karadeniz çevresinde yaşamışlardır.
 • Hayvancılık ve madencilik temel geçim kaynağıdır. (Bozkırın kuyumcusu)
 • Altın elbiseli adam heykeli bu döneme aittir.
 • Alper Tunga ve Şu destanları vardır.
 • Tomris : kadın komutan  Amazaon : Kadın savaşçı
 • Ahiret inancı görülür.Eşyalı gömülme
 • Balbal (mezar taşı) görülür.İnsan suretinde.

Asya Hun Devleti (Büyük Hun)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun)

buyuk-hun-imparatorlugu

 • İlk Türk Devletidir.
 • Kurucusu : Teoman ,En parlak Dönem : Mete Han
 • Mete Han ilk kez Türkleri bir bayrak altında topladı.
 • Asimile olmamak Çin’i doğrudan topraklarına katmadı.Dolaylı olarak yönetti ve vergiye bağladı.
 • İlk düzenli Türk ordusunu (MÖ 209) kurdu ve orduda onluk sistemi uyguladı.
 • Yıkılma Nedenleri :
  • Beyler arası mücadele ve taht kavgaları
  • Çin entrikaları
  • Ekonomik sıkıntılar

*** Çin hakimiyetinde yaşamak istemeyen Hunlar batıya doğru göç etti ve Kavimler göçünü başlattı.

Avrupa Hun Devleti (BatıHun)

Avrupa Hun Devleti (BatıHun)

avrupa-hun-devleti

 • Merkezi : Macaristan Etzelburg (Hungary)
 • Kurucusu : Balamir ,En parlak Dönem : Attila (Tanrının kırbacı)
 • Avrupanın büyük bir kısmını fethetti.
 • Doğu ve Batı Romayı vergiye bağladı.
 • Yıkılma Nedenleri :
  • Taht kavgaları
  • Dış baskılar (Roma ,Bizans,Çin)
  • Hun nüfusunun yetersiz olması
  • Yeni göçlerle beslenememesi

I. Göktürk Devleti

I. Göktürk Devleti

gokturk-devleti

 • Merkezi : Ötüken
 • Kurucusu : Bumin Kağan ,En parlak Dönem : Kapgan Kağan

*** Çin baskısı ile devlet yıkıldı.50 yıllık Çin esareti yaşadılar.Bağımsızlık mücadelesi verdiler. (Kürşad İsyanı – 40 asker ile saray basmış)

II. Göktürk (Kutluk) Devleti

II. Göktürk (Kutluk) Devleti

gokturk-devleti

 • Kurucusu : Kutluk İlteriş Kağan ,En parlak Dönem : Bumin Kağan
 • Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
 • Bağımsızlık mücadelesi ile kurulan ilk Türk Devletidir.
 • İlk Türk Alfabesini yaptılar.
 • İlk Türkçe yazılı eserleri verdiler.
 • Sasanilerle işbirliği yapıp Akhunları Yıktılar.
 • Sonra Bizanslılarla işbirliği yapıp Sasanileri yıktılar.
 • Bozkurt ve Ergenekon destanları var.
 • Göktürk Yazıtları=Göktürk Kitabeleri=Orhun Yazıtları=Orhun Abideleri
 • İlk Türkçe yazılı eser,İlk Türkçe tarihi eser,İlk Türk siyasetnamesi,Sosyal Devlet anlayışı hepsi bu kitabelerde bahsedilen konulardır.
 • Bir başka Türk boyu olan Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

*** Ulusçu , benliğine sahip çıkan bir Millettir.

Uygurlar

Uygurlar

uygurlar

 • Göktürkleri yıkıp Ötükene hakim oldular.Merkezi sonra Karabalgasuna taşıdılar.
 • Budizm ve Manihizm dinini kabul ederek din değiştirdiler.(Dini Hoşgörü)
  • Et yemeyi ve savaşmayı yasaklar.
  • Savaşçı özelliklerini kaybettiler.
  • Tarım yapmak gerekli olduğundan yerleşik hayata geçtiler.
  • Ayrıca tapınak da inşa ettiler.
 • Ağırlıklı olarak Tarım ve Ticaret ile uğraştılar.
 • Mimari yapıları vardır.
 • Fresk (Duvar Resmi), Minyatür ve Çini (Duvar süsleme) sanatı görülür.
 • Matbaayı kullanan İlk Türk Devletidir.
 • Yazılı kültür gelişmiştir.Töreyi ilk kez yazılı hale getirdiler.
 • Türeyiş ve Göç destanları vardır.
 • Sine Uşi ve Karabalgasun yazıtları Uygurlara aittir.
 • Vergi sistemini kurdular.
 • Moğolların Türkleşmesinde etkili oldular.
 • Alfabe : 18 harfli Uygur alfabesi (Soğd kökenli)
 • İbadet dilleri Türkçe (Benliklerini korudular.)

*** Kırgızlar bu devlete son verdiler.

Kırgızlar (Kırk oğuzlar)

Kırgızlar (Kırk oğuzlar)

kirgizlar

 • Sürekli Orta Asya’da kaldılar.
 • Göçebe yaşadılar ve hayvancılıkla uğraştılar.
 • Manas Destanı Ç Dünyanın en uzun destanı.
 • Moğol egemenliğine giren ilk Türk boyu
 • Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir.

Türgişler

Türgişler

turgisler

 • Batı Göktürklerin devamıdır.
 • Yerleşik hayat geçtiler.
 • Ünlü hükümdarları : Sulu Kağan.
 • Emevilerle savaştılar.Orta Asya’nın araplaşmasını engellediler.(Demirkapı savaşları)
 • Kendi adlarına madeni para bastılar.

Sibirler

Sibirler

6. ve 7. yy’da Anadoluda keşif akınları yaptılar.Sibirya’ya adlarını verdiler.

Hazarlar

Hazarlar

hazarlar

 • Hazar çevresi,Kafkasya ve Karadeniz Kuzayinde yaşadılar.
 • 6 ve 9. yy’da devlet kurdular.
 • Ruslarla savaştılar ve Rusların teşkilatlanmasında etkili oldular.
 • Tarım ve Ticaret ana geçim kaynağı.
 • Museviliği kabull eden tek Türk boyudur.
 • Müslüman,Gök Tanrı (Şamanist) ve Museviler bir arada yaşarlar (Dini hoşgörü).
 • Hz. Osman döneminde Müslümanlarla savaşıp İslamiyetin Kafkasya’da yayılmasını engellediler. (Belencer Savaşı).
 • Ruslar bu devlete son verdi.

Akhunlar (Eftalikler)

Akhunlar (Eftalikler)

AkHun-Devleti-Bayragi

 • Afganistanda devlet kurdular.
 • Göktürk Sasani işbirliği ile yıkıldılar..

Avarlar (Aparlar)

Avarlar (Aparlar)

Avar_devleti

 • Balkanlarda devlet kurdular.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Türk boyu.
 • Slavların teşkilatlanmasına örnek oldular.
 • Franklar son verdi.

Bulgarlar

Bulgarlar

bulgarlar

 • İki kolda yaşadılar.
 • Volga (İtil Bulgarları) : Müslüman,Tarım ve Ticaret ile uğraştılar.
 • Tuna Bulgarları : Balkanlarda devlet kurdular.Hristiyan olup Slavlarla karıştılar.
 • Franklar son verdi.

Macarlar

Macarlar

 • 10. yy’da Macaristana yerleştiler.
 • Avrupalılar ile karışıp asimile oldular.

Karluklar

Karluklar

 • Orta Asya’da yaşadılar.
 • Karahanlıların temelidir.
 • İlk müslüman Türk boyudur.

Kıpçaklar (Kumanlar)

Kıpçaklar (Kumanlar)

 • Orta Asya’nın batısı ve Karadeniz kuzeyi (Kıpçak bozkırı) de yaşadılar.
 • Altınorda ,Kırım,Nogaylar,Memlükler ve Kazak devletlerini kurdular.
 • Ruslarla savaştılar.

Oğuzlar

Oğuzlar

oguzlar

 • Türk tarihinin en kalabalık boyu.
 • Avrupaya gidenler : Uzlar
 • Ön Asyaya gelenler :Türkmen (Müslüman oldular.)
 • Selçuklular,Atabeylikler,Beylikler,Karakoyunlular,Akkoyunlar,Safeviler,Osmanlı,TC,KKTC,Türkmenistan devletlerini kurdular.

Uzlar ve Peçenekler

Uzlar ve Peçenekler

 • Balkanlara göç ettiler.
 • Bizans ordusunda ücretli askerlik yaptılar.
 • Malazgirt savaşında taraf değiştirerek zafere ortak oldular.
 • Peçenekler hiç devlet kuramadı.
Orta-asya-turk-siyasi-tarihi

Orta Asya Türk Siyasi Tarihi

Yukarıdaki görseli orijinal boyutu ile kaydetmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

  Orta Asya Türk Siyasi Tarihi ( 630 kez indirildi)

4.45/5 (11)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 • 3
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir
x

Buna da çalış mutlaka..

soguk-savas-donemi-featured-image

Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960)

Dünya Savaşından sonra başlayan ve aktif olarak 1960’lara kadar süren döneme “Soğuk Savaş Dönemi” denir. Paylaşmak Güzeldir :)11   1      12Shares11  1