Anasayfa » Sınavlar » Kpss Gk/Gy Deneme Sınavı-1
gk-gy-deneme-sinavi-1-gor
2016 Kpss Gk-Gy Deneme Sınavı - 1

Kpss Gk/Gy Deneme Sınavı-1

2016 Kpss için hazırladığımız Genel Kültür Genel Yetenek deneme sınavının ilkini  sizlerle buluşturuyoruz. Sayfayı sosyal medya üzerinden paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Memnuniyet ve hatalı yayımlandığını düşündüğünüz soruları yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Herkese başarılar..
Tebrikler - Kpss GK/GY Deneme Sınavı - 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru , %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptınız. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu genç şairimizi birkaç yıldır dikkatle izliyorum.Bence gelecek için ümit beslemeye değer, Doğrusu kolay, beğenen biri değilim. Ama onu okurken ümitleniyorum. Düşünceleri güçlü, kendine özgü bir söyleyişi olduğu kesin. Sözcükleri özenle seçtiği de belli. Ancak o dizelerde, o anlatışta, o söyleyişte yürek çarpmalarını bulamıyorum.

Bu parçadaki altı çizili bölümde, sözü edilen sanatçının hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

A
Yapıtlarında tek yönlü karakterler çizdiği
B
Aniatımmda duygularını yansıtamadığı
C
Kendine özgü bir anlatım geliştiremediği
D
Şiirlerinde, duygudan çok aklın ön planda olduğu
E
Okuyanı heyecanlandıracak bir söyleyişten uzak olduğu
Soru 2

Geçmiş hakkında bilgi edinmek isteyen bir araştırmacının en büyük yardımcısı dergilerdir. Çünkü dergilerde devrin çehresini makyajsız olarak görebiliriz.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dergilerin dili, diğer eserlere göre daha ağırdır.
B
Toplumun beklentilerini anlatan kitaplar bugüne gelememiştir.
C
Tarihî olaylar günümüze taşımanın tek aracı dergiler değildir.
D
Önemli olayları anlatan eserler daha kalıcı olmaktadır.
E
Dergiler, oluşturuldukları zamanın görüntüsünü natürel olarak yansıtır.
Soru 3

Edebiyat dünyamızda yıllardır konu ve üslup tartışmaları süregelmiştir. Anlatılan şey ne olursa olursa olsun olsun yazar unutmamalıdır ki dünyamızın sınırları kelimelerimizin gidebildiği ufuklar kadardır.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullanılan kelimelerin anlam incelikleri önemli değildir.
B
Aynı olay karşısında farklı tepkiler kelimelerle belirir.
C
İnsanın hayal dünyasının hudutlarını kelimeler tespit eder.
D
Düşüncenin sınırlarını belirleyen, yaşanılan olaylardır.
E
Yazarın his dünyası, onu diğer yazarlardan ayırır.
Soru 4

Öykülerinde kendi hayatına ayna tuttu ancak —

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse “ yazarın bazı gerçekleri gizlediği" anlamı ortaya çıkar?

A
bu ayna yalnız güzellikleri gösterdi.
B
toplum sorunlarını da anlattı.
C
çoğu zaman sanatın temel ilkelerine değindi.
D
aynaya yansıyanları sanat eseri haline getiremedi.
E
böyle bir şeyin kendisini anlatmak için yeterli olmayacağını düşünemedi.
Soru 5

Dostluk, şık ve zarif bir kadınsa saygı onun boynundaki elmas gerdanlıktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A
Dostluk, iki insanın birbirini koşulsuz sevmesidir.
B
Gerçek dost, her şeyini-tereddüt etmeden anlatabileceğin kişidir.
C
Karşımızdakinin fikrine saygı duymak, o fikri benimsemek değildir.
D
Dostluktan saygıyı kaldıran, onun en değerli süsünü kaldırmış olur.
E
Hoşgörü karşımızdaki insanın istediği şekilde mutlu olmasına yardımcı olmaktır.
Soru 6

(I) Tank Dursun K.’nin toplu öyküleri bir araya getirildi. (II.) Toplu Öyküler, öykü geleneğimizin büyük ustasının kaleminden çıkmış en iyi örneklerini yeniden okurla buluşturuyor. (III) Toplu Öykületsin ilk cildi "Karanfilli Hikâye" adıyla yayımlandı. (IV) İlk cilt 1955’ten 1976'ya “Hasangiller”den “Bahriyeli Çocuk”a sekiz öykü kitabını içeriyor, (V) “Toplu Öyküler"in ikinci cildi “Gönlümün Bir Parçası" adını taşıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7

(I) Halk şairleri eserlerini yazı ile değil söz ile yazarlar. (II) Bu da eski Şaman töresi göçebe yaşayışımızın önemli kişileri olan kam, baksı ve ozanların özelliğidir. (III) Böylece hem kendi eserlerini hem de başka şairlerin verimlerini halka yaymış, belleklerimize emanet etmiş olurlar. (IV) Ancak bu tarzda oluşturulan şiirlerin, şairlerin ağızlarından çıktıkları gibi saklanmayacağı tabidir. (V) Nitekim sazla söylenmiş sözlü parçalar çok defa değişip bozularak ulusun folklor hazinesine katılır.

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
I. cümlede bir işin nasıl yapıldığı anlatılmıştir.
B
II. cümlede benzetmeye yer verilmiştir.
C
III. cümlede vanlan sonuçtan söz edilmiştir.
D
IV. cümlede bir durumun değişebilirliği dile getirilmiştir.
E
V. cümlede bir ürünün son şeklinden söz edilmiştir.
Soru 8

Uzun zamandır ünlü yazarın yapıtlarını okurla buluşturmayı başaran torunu, yazarın kayıp bir romanını daha gün ışığına çıkararak okurlara yeni bir heyecan getirmiş oldu.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

A
Yazarın bütün romanları torunu tarafından okurla buluşturuldu.
B
Yazarın yapıtları döneminin yansıması gibidir,
C
Yazarın okurla buluşturulmuş en az iki kayıp romanı vardır.
D
Sanatçının merakla beklenen son yapıtı piyasaya sürüldü.
E
Eserin bulunmasıyla yazann ünü daha da arttı.<
Soru 9

Bu yontma tekniğine en uygun malzeme olduğu için eserlerinde ahşabı — sanatçı, genellikle hayvan figürlerini-----.

Bu cümledeki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçenek aşağıdakilerde hangisidir?

A
tercih eden - alıyor
B
beğenen - yansıtıyor
C
ele alan - elden çıkarıyor
D
tavsiye eden - süslüyor
E
kullanan - işliyor
Soru 10

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,

Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan;

Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını

inliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı

Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?

A
Ünsüz yumuşaması
B
Ünlü daralması
C
Ünlü düşmesi
D
Ünsüz düşmesi
E
Ünsüz benzeşmesi<
Soru 11

Bir düşünür: () İnsan daima, kendisini olmak istediği gibi görür () () demiş. Bu sözüyle insanların maske taktıklarını mı söylemiş () Kendi maskesini indirmeye cesareti olan biriymiş ()

Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakllerln hangisinde verilen noktalama ; işaretleri getirilmelidir? ,

A
(") (!) (") (.) (...)
B
(") (.) (") (?) (.)
C
(") (.) (") (:) (.)
D
(") (,) (") (...) (:)
E
(") (") (.) (!) (?)
Soru 12

(I) Sait Faik modern öykücülüğümüzün kurucusudur. (II) "Herşey insanı sevmekle başlar.” anlayışı ile öykülerine sadık kalmıştır. (III) İstanbul’un kenar semtlerini, balıkçıları, öğrencileri anlatmışdır öykülerinde. (IV) Bu konuları Çehov tarzında kaleme almıştır. (V) “Semaver, Lüzumsuz Adam, Sarnıç” gibi unutulmaz öyküleriyle edebiyatımızın en önemli ustalarından bin olmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A
I. ve II
B
II. ve III
C
II. ve IV.
D
III. ve IV
E
IV ve V.
Soru 13

(I) Önceleri yazı yoktu, söz vardı. (II) İnsanlar oluşturdukları edebî ürünleri birbirlerine ve sonraki kuşaklara ancak sözlü olarak aktarabiliyorlardı. (III) Bu da birçok ürünün değişmesine ya da kaybolmasına neden oluyordu. (IV) Bu nedenle yazı, kültürün sürekliliğini sağlayan Önemli bir araç olmuştur. (V) Ortaya konulan ürünler taşlara, derilere, papirüse ve mağara duvarlarına yazılmaya başlanmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
I. cümle sıralı cümle özelliği gösterir.
B
II. cümle özne, nesne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.
C
III. cümlede yüklem birleşik zamanlıdır.
D
IV. cümlede bir sözcük hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır,
E
V. cümlede yönelme hâl eki kullanılmıştır.
Soru 14

Bir yaprak düşünce dalından

Ben onun altında kalıyorum

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Belirtme sıfatı
B
Farklı türde zamirler
C
Sıfat-fiil
D
Çekimli eylem
E
Ulaç
Soru 15

Ankara’nın mimarisiyle ünlü ilçesi Ayaş'ta bir sokak... Sokaktaki tarihî evlerden biri... Badanası solmuş, sıvaları yer yer dökülmüş. Pencere pervazları da doğaya direniyor, bir bakıma evin sahibi yaşlı kadını andırıyor. Ev de yorgun, sahibi de. Ne var ki yaşam sürüyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A
İzlenimleri belirtmeye
B
Benzetme yapmaya
C
Eksiltili cümleler kullanmaya
D
Kişileştirmeden yararianmaya
E
Tanımlama yapmaya
Soru 16

Güneş hep erken doğar baharat kokulu ülkede. İyi ki doğar. Yoksa milyonlarca esmer, kara gözlü insanın yaşadığı ülke nasıl aydınlanır? Kara gözlü insanların, baharat kokulu kentlerindeki çelişkilerse yürek burkucu. Okyanustan gelen esinti bile sokaklara taşan yoksulluğun, derme çatma evlerdeki yaşamın sıkıntısını hafifletmiyor. Muson yağmurian ansızın sizi ter ve sivrisinek sarmalı içinde bırakıyor. Muson yağmurlarıyla yıkanan şehir mi yoksa insanlar mı ayırt edemiyorum, insana değer verilmeyen ve emeğin ucuz olduğu bu ülkede.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
B
Bir sohbet havasında yazılmıştır.
C
Soru cümlesine yer verilmiştir.
D
Devrik cümleye yer verilmiştir.
E
Öznel ifadelere yer verilmiştir.
Soru 17

I . Paris’in kafeierini, sokaklarını, sinemalarını ve müzelerin ağzımızın suyu akarak dinlerdik ondan. II. Sanırım Paris, amcamın anlattığı biçimiyle hiç var olmadı. III. Amcamın Fransa'daki yaşamıyla ilgili pek çok şey biliyorduk. IV. Yıllar sonra Paris’e gittiğimde büyük bir düş kırıklığı yaşamıştı. V. Dünyanın farlı köşelerini gezen amcam, yazar ve şair dostlarıyla yaşadığı ilginç anıların neşeli ve enerjik üslubuyla bize aktarırdı.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında baştan üçüncü cümle hangisi olur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 18

Bugün babaların birçoğu çocuklarından yakınır. Bunlar kendi çocukluklarını unutmuş gibidirler. Bilmezler ki bir zamanlar kendi babaları da aynı şekilde onlardan yakınmışlardı. Tıpkı kendilerinin şimdi yaptıkları gibi, babaları onlara: “Biz çocukken böyle miydik? Sinema nedir bilmez, maçı tanımaz, büyüklerimizin sözlerinden dışan çıkmazdık. Ya şimdikiler... Nerde..." demişlerdi ama bunları bilen, hatırlayan var mı ki?

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocukların Eğitimi
B
Anılar
C
Babalar ve Çocukları
D
Çocukluk Günleri
E
Geçmişi Unutmak
Soru 19

İngilizce ya da başka bir yabancı dil öğrenenler bilir; öğrenim sürecinde sözcüklerin hangi vurguyla söyleneceği özel işaretlerle gösterilmiştir. Büyük, küçük ya da içi boş birtakım yuvarlaklarla. Türkçede ise vurgu konusu öğretilmez, bütünlüğüyle kulak belleğine bıraklır. Bu yüzden, yalnız Türkçeyi sonradan öğrenenler değil, ana dil olarak Türkçe konuşanlar da yanlış öğrenmişler ya da öğrenememişlerse kimi sözcükleri ölünceye kadar yanlış söyleyebilirler.

Bu parçaya göre sözcüklerin yanlış söylenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçenin zor bir dil olması
B
Özel işaretlerin Türkçede bulunmaması
C
Türkçenin sonradan öğrenilmiş olması
D
Türkçede vurgu konusunun öğretilmemesi
E
Kulağın söylenenleri tam olarak algılayamaması
Soru 20

13. yüzyılda Mevlana, Türkçeyi yeterli bulmadığı için eserlerini Farsçayla yazmıştır. Bu nedenle İranlılar Mevlana’nın Türk değil, İranlı bir şair olduğunu savunurlar. Aynı yüzyılda yaşayan Yunus Emre ise Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği hâlde şiirlerini Türkçe yazmıştır. Türkçe yazan Yunus Emre’nin Türklüğünden hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ancak Mevlana’nın eserlerinde kendisinin Türk olduğunu söylemesine rağmen İranlılar onun Türk değil, Iranlı olduğunu iddia edebilmektedir. Demek ki dil, ------- en önemli unsurların başında gelmektedir.

Düşüncenin akışına göre bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
nesiller arasında köprü oluşturan
B
düşünce dünyamızı biçimlendiren
C
sanatçılan ölümsüz kılan
D
yazarın kişiliğini ortaya koyan
E
millî kimliğimizi belirleyen
Soru 21

(I) Sanattia çobÜk kahramanların işlenişi her zaman ilgimi çekmiştir. (II) Çocuğuma yeni bir gözle bakabilmemi sağlasm diye her sözc üğüne özel bir dikkat harcayarak okudum bu kez. (III) Okurken çocuksu bir dünya gibi çocuksuz bir sanatın da ne kadar kurak ve albenisiz olacağı gerçeğini bir kez daha duyumsadım. (IV) Yapıtın özüne işlenmiş olan çocük sevgisini bir kez daha kendi kareme aktarmak için yapıtı yeniden okudum. (V) Bu kitabı, çocuk öğesinin sinemadaki izdüşümlerini İncelediği için okudum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse anlamlı bir bütün oluşur?

A
I. ve III.
B
II. ve IV.
C
II .ve V
D
III. ve IV
E
IV ve V
Soru 22

Okur sayısı düşük. Kitapların satışından kazandığı para, yazarı geçindirmiyor. Yazar yazdığıyla geçinemediği için, yan işler tutmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu yazarlık bir yan iş oluyor. Böylece yazarın, yaratıcılık özgürlüğü daha baştan kısıtlanıyor. Ayrıca yazar her yazdığını istediği zaman, kolayca yayımlatamıyor. Yayımlatabilirse ve salt yayımlattığı ile geçinmek isterse o zaman da durmadan yazması, yazdıkları üzerinde düşünmeden yeniden yazması gerekiyor.

Bu parçada yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A
Yazdıklannın, istenilen sayıda okuyucu bulamamasından
B
Sadece yazarlıkla geçinmelerinin zor olmasından
C
Ağır koşullar içinde bulunmanın, yaratma güçlerini kamçılamasından
D
Yazılanları yayımlatmada zorluklarla karşılaşmalarından
E
Başka işler yapma zorunluluğunun, yaratma güçlerini sınırlamasından
Soru 23

(I) Ailelerin , çocuklara öncelikli olarak ahlaki ve insani değerler kazandırması gerekir. (II) Günümüzde anne-babalar çocukları daha 8 aylıkken onlara uygun olduğunu düşündükleri birtakım programlar oluşturmaya başlıyor. (III) Ailelerin bu davranışına “aşırı anne-babalık", çeşitli etkinliklerle zamanı tıka basa doldumlmuş bu “proje çocuklara da "aşırı programlanmış çocuk’- deniyor-(IV) Türlü türlü etkinlikler için oradan oraya çekiştirilen “proje çocuklar” çocukluklarını yaşayamıyor ve sonunda depresyona yenik düşüyor. (V) Bunun sonucunda giderek mutsuzlaşan çocuklar toplumsal bir sorun hâline geliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 24

I. Ve işin şaşırtıcı yanı, çocukların haklı olması. II. Öyle görünüyor ki insanoğlunun zekâsı nesilden nesile giderek yükseliyor. ili. Günümüz çocuklannın video ve bilgisayar gibi elektronik aletleri anne ve babalarından daha zekice kullandıkları görülmektedir. IV. Çünkü araştırmalar 1950’li yıllardan bu yana çocukların zekâ katsayılarının sürekli arttığını gösteriyor. V. Çocuklar bu konuda hiç alçakgönüllü de değil, büyüklerinden daha akıllı olduklarını düşünüyorlar.

Yukarıda numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
V - I - II - IV- III
B
II - IV - III - V - I
C
III -V - I - IV - II
D
IV- II - III - I -V
E
I - II - IV -V - III
Soru 25

25 - 26. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bu parçada geçen “ salt öykünerek” İfadesinin taşıdığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisin­de vardır?

A
Söylediklerinin biraz olsun ötesinde bir düşün­ce yapısına sahip olmanı isterdim.
B
Eserierinde, karakterierin ruhsal betimlemele­rini yaparken dili çok akıcı kullanıyor.
C
Bu sanatçının yazdıklarının çoğu, sadece baş­kalarının eserierinin taklidi.
D
Sadece bildiklerimi anlatmıştım ve merakla dinliyordu herkes beni.
E
Ece Ayhan’ın şiirieri kimseninkilere benzeme­ yen sıra dışı yapıtlardır.
Soru 26

Bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Ece Ayhan, Oktay Rıfat’ın İkinci Yeni şiirinin öncüsü olduğu fikrini kabul etmemiştir.
B
İkinci Yeni şiirinin asıl kurucusu sanıldığı gibi Oktay Rıfat değil Ece Ayhan’dır.
C
İkinci Yeni, edebiyatımızda bir yeniliğin ve farklılığın ortaya konduğu bir şiir anlayışıdır.
D
Ece Ayhan’a göre Oktay Rıfat bazı noktalarda tutarsız ve acemice hareket etmektedir.
E
İkinci Yeni şiirinin ortaya çıktığı dönemlerde bazı tartışmalar yaşanmıştır.
Soru 27

27. - 30. sorulan aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir ressamın resimlerinde kullandığı altı renk aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır.

 1. Ana renkler Beyaz Kırmızı Mavi
 2. Ara renkler Turuncu Mor Siyah
 3. Sıcak renkler Beyaz Turuncu Kırmızı
 4. Soğuk renkler Mavi Mor Siyah

Bu ressam, resim yaparken şu kurallara uymaktadır;

 • Her resim bu altı rengin üç tanesinde oluşmalıdır.
 • Her resimde ana ve ara renk gruplarından en az bir renk olmalıdır.
 • Resimde mavi kullanmışsa siyahın da kullanılması zorunludur.
 • Resimde turuncu kullanılmışsa morun da kullanılması zorunludur.
 • Resimde kırmızı varsa beyaz olamaz.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ressamın herhangi bir resminde kullandığı renk gruplarından biri olamaz?

A
Mor-Kırmızı - Siyah
B
Kırmızı - Mavi - Siyah
C
Turuncu - Mor - Beyaz
D
Mavi - Siyah-Turuncu
E
Beyaz - Mavi - Siyah
Soru 28

Ressam, iki ana rengin bulunacağı bir resimde aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?

A
Turuncu
B
Beyaz
C
Kırmızı
D
Mor
E
Siyah
Soru 29

Bu altı renk, birbirine zıt renkler olarak üç gruba ayrılmaktadır.

 • I. Beyaz-mor
 • II. Mavi- turuncu
 • III. Kırmızı - siyah

Ressam, renklerinden ikisi birbirine zıt olan bir resim yapmak isterse, yukarıdaki zıt renk gruplarından hangilerini kullanabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 30

Ressam, resimlerin üç renkten oluşması kuralını bozarak dört renkten oluşan bir resim yapmak isterse, öteki kuralların hepsine uyması şartıyla;

 • I. dört renkten üçü ana renk olan,
 • II. dört renkten üçü ara renk olan,
 • III. dört renkten üçü sıcak renk olan,
 • IV. dört renkten üçü soğuk renk olan

resimlerden hangilerini yapabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 31
31
A
71
B
87
C
211
D
213
E
371
Soru 32
32
A
1933
B
1925
C
1920
D
1918
E
1915
Soru 33
33
A
5
B
6
C
7
D
8
E
9
Soru 34
34
A
100
B
120
C
140
D
150
E
300
Soru 35
35
A
4
B
9/2
C
5
D
11/2
E
6
Soru 36
36
A
4
B
2
C
1
D
0,2
E
0,04
Soru 37
37
A
3 10
B
3 11
C
3 12
D
3 13
E
3 14
Soru 38
38
A
Kök 3
B
2 Kök 3
C
4
D
3 Kök 3
E
6
Soru 39
39
A
c < b <0 < a
B
b < c < 0 < a
C
a < 0 < b < c
D
a < c < 0 < b
E
c < a < 0 < b
Soru 40
40
A
-9
B
-10
C
-11
D
-12
E
-13
Soru 41
41
A
12
B
14
C
16
D
18
E
20
Soru 42
42
A
8
B
9
C
10
D
11
E
12
Soru 43
43
A
15
B
16
C
17
D
19
E
20
Soru 44
44
A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 45
45
A
10
B
19
C
27
D
30
E
35
Soru 46
46
A
60
B
57
C
52
D
50
E
48
Soru 47
47
A
40
B
50
C
55
D
60
E
65
Soru 48
48
A
1/2
B
1
C
Kök 2 /2
D
Kök 2
E
2 Kök 2
Soru 49
49
A
201
B
193
C
181
D
164
E
147
Soru 50
50
A
35/2
B
17
C
10
D
7
E
5
Soru 51
51
A
1/10
B
1/5
C
3/10
D
2/5
E
3/5
Soru 52
52
A
48
B
46
C
44
D
42
E
40
Soru 53
53
A
16
B
18
C
20
D
22
E
24
Soru 54
54
A
5
B
6
C
7
D
8
E
10
Soru 55
55
A
1500
B
1600
C
1800
D
2200
E
2250
Soru 56
56
A
7/10
B
4/5
C
9/10
D
5/9
E
4/9
Soru 57
57
A
2/5
B
3/2
C
2/3
D
7/9
E
8/9
Soru 58
58
A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Soru 59
59
A
100
B
80
C
75
D
70
E
60
Soru 60
60
A
2x + 3y - 36 = 0
B
3y + x -36 = 0
C
3y + x -24 = 0
D
3x + y - 36 = 0
E
2x + 3y - 18 = 0
Soru 61

 • Günümüzde varlığını sürdüren Kazan Türklerinin atalarıdır.
 • Almış Han Dönemi'nde Müslümanlığı kabul ettikleri için bazı tarihçiler tarafından ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilirler.
 • 1237 yılında Altın Orda Devleti tarafından varlıklarına son verilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtil Bulgarları
B
Peçenekler
C
Avarlar
D
Tuna Bulgarları
E
Oğuzlar
Soru 62

Anadolu’daki ilk kervansaray olan Alay Han ve Anadolu’daki en büyük han olan Sultan Hanı hangi devlet döneminde yapılmıştır?

A
Danişmentliler
B
Anadolu Selçukluları
C
Mengücekler
D
Saltuklular
E
Çubukoğullan
Soru 63

Aşağıdakilerden hangisi Nizamîye Medreselerinin kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Selçuklu topraklarında yıkıcı ve bölücü faaliyetleri önlemek
B
Bilim insanı yetiştirerek fikre fikir ile karşılık vermek
C
Selçuklu Devleti'nin ordularını yönetecek asker ihtiyacını karşılamak
D
Din adamı ihtiyacını karşılamak ve Oğuzların İslam inançlarını pekiştirmek
E
Genişleyen devletin yönetim kademeleri için memur yetiştirmek
Soru 64

 • I. Sırpsındığı Savaşı
 • II, Sazlıdere Savaşı
 • III. Birinci Kosova Savaşı

OsmanlI Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde gerçekleşen yukarıdaki savaşlardan hangileri I.Murat’ın hükümdarlığı sırasında yaşanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 65

 • I. Bektaşilik
 • II. Kadirilik
 • III. Haşhaşilik

Yukarıdaki tarikatlardan hangileri Anadolu’da hüküm sürmüştür?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi Fatih (II. Mehmet) Devri’nde yaşamış ve “Hattatların Kıblesi” lakabıyla bilinen ünlü hat ustasıdır?

A
Amasyalı Şeyh Hamdullah
B
Sinan Bey
C
Nigari
D
Matrakçı Nasuh
E
Nakkaş Osman
Soru 67

OsmanlI Devleti’nin XVI. yüzyılın sonlarından itibaren yapmış olduğu yoğun savaşların;

 • i. Celâli İsyanlarının çıkması,
 • II. Anadolu’da üretimin düşmesi,
 • III. Taşrada devlet etkinliğinin kaybedilmesi

durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve IV
E
I,II ve III
Soru 68

Osmanlı Devleti’nde vakıflardan hangi alanlarda yararlanılmıştır.

A
Kapı Kulu Ordusunun asker ihtiyacının karşılanmasında
B
Yerleşim yerlerinin sosyokültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında
C
Halkın sağlık, eğitim ve öğretim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında
D
Yolların, han ve kervansaray gibi yapıların yapım ve işletiminde
E
Osmanlı Devleti sınırları içinde uygulanan iskân faaliyetlerinde
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan Karlofça Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
OsmanlI Devleti'nin Batı’da büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
B
Osmanlı Devleti ilk kez kendine bağlı bir azınlık milletinin bağımsızlığını tanımıştır.
C
Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedİk’e verilmiştir.
D
Türklerin Avrupa'da ilerleyişi durmuş ve geri çekilişi başlamıştır.
E
Avrupa, Osmanlı Devleti’ne karşı savunmadan saldırıya geçmiştir.
Soru 70

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatlardan bindir?

A
İstanbul’da kız ve erkek çocuklarına ilköğretim zorunlu hâle getirilmiştir.
B
İşlevini kaybeden enderunun yerine devlet adamı yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye açılmıştır.
C
İlk defa yurt dışına öğrenci gönderilmiştir.
D
Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuştur.
E
Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur.
Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan konulardan biri değildir?

A
Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
B
Askerlik vatan hizmeti hâline getirilecek, askere alma ve terhis işlemleri belirli kurallara göre yapılacaktır.
C
Vergiler, herkesin gelirine göre alınacaktır.
D
Gayrimüslimler devlet hizmetine alınacaklar, askeri veya sivil okullara da kabul edilecektir.
E
Rüşvet ve iltimas önlenecektir.
Soru 72

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda yaptığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Rusya yer almamıştır?

A
Berlin Antlaşması (1878)
B
Edirne Antlaşması (1829)
C
Kütahya Antlaşması (1833)
D
Paris Antlaşması (1856)
E
Hünkâr İskelesi Antlaşması (1833)
Soru 73

Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti'nin padişahı kimdir?

A
II. Abdülhamit
B
V. Mehmet Reşat
C
VI. Mehmet
D
Abdülmecit
E
Abdülaziz
Soru 74
 • Eserlerinde özellikle mllllyetçiliği, halkçılığı savunan şiirler yazmıştır.
 • Türkçülük fikrini savunmuştur ve Türk Ocaklarının kurucuları arasındadır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisinde öğrenci iken okuduğu, İlk defa millî benliğini bulduğunu ifade ettiği “ Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” mısrasıyla başlayan şiiri yazan Türk düşünürü kimdir?

A
Mehmet Akif Ersoy
B
Ali Suavi
C
Tevfik Fikret
D
Namık Kemal
E
Mehmet Emin Yurdakul
Soru 75

Mustafa Kemal’in, askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” diye hitap ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sakarya Savaşı
B
Büyük Taarruz
C
M. İnönü Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
E
Trablusgarp Savaşı
Soru 76

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye karşı kurulan zararlı cemiyetlerdendir?

A
Kilikyalılar Cemiyeti
B
Teali İslam Cemiyeti
C
Trakya - Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D
Redd-i İlhak Cemiyeti
E
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 77

16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Hacim (Muhittin Çarıktı) Bey’in önerisi ile Millî Mücadele sırasında toplanarak Batı Anadolu’da devam eden yerel direnişin nasıl başarıya ulaşacağı, halkın Yunan işgaline karşı bilinçlendirilmesi ve teşkilatlandırılması üzerinde durulan, amacı ve kararları açısından bölgesel bir nitelik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazilli Kongresi
B
Pozantı Kongresi
C
Alaşehir Kongresi
D
Sivas Kongresi
E
Afyon Kongresi
Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A
İsmet (İnönü) Bey generalliğe yükseltilmiştir.
B
Mustafa Kemal’e mareşal rütbesi verilmiştir.
C
Çerkez Ethem kuvvetleri dağıtılmıştır.
D
Londra Konferansı’nın toplanmasına zemin hazırlanmıştır.
E
Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
Soru 79
 • I. Takrir-i Sükûn
 • II. Hıyanet-i Vataniye
 • III. Tekâlif-i Milliye

Yukarıdaki kanunlardan hangileri, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal tarafından Başkomutanlık yetkisine dayanılarak çıkarılmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 80

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra “Trakya Yüksek Komiseri” sıfatıyla Doğu Trakya’yı teslim almakla görevlendirilen Türk temsilcisi kimdir?

A
Kâzım Karabekir
B
İsmet İnönü
C
Fevzi Çakmak
D
Refet Bele
E
Rauf Orbay
Soru 81

Atatürk’ün “Millî emeller, millî irade, yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.” sözünün aşağıdaki ilkelerden daha çok hangisinin amacına hizmet ettiği söylenebilir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
Laiklik
D
İnsanlık sevgisi
E
Millî egemenlik
Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ana ilkelerinden biri değildir?

A
Devletçilik temelli ekonomi politikası izlenmelidir.
B
Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılmalıdır.
C
Parti, üike yönetiminde merkeziyetçiliğe karşıdır.
D
Devlete ait çiftliklerle araziler topraksız köylülere dağıtılacaktır.
E
Parti, dinî düşünce ve inançlara saygılıdır.
Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde eğitim alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

A
Ankara Hukuk Mektebinin açılması
B
İstanbul Üniversitesinin açılması
C
Musık-i Muallim Mektebinin açılması
D
Halkevlerinin açılması
E
Türk Ocaklarının açılması
Soru 84

17 Şubat 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile;

 • I. evliliklerde resmî nikâh zorunluluğu,
 • II. miras dağılımında kadın-erkek eşitliği,
 • III. seçme ve seçilmede eşit oy kullanımı

uygulamalarından hangilerinin sağlandığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 85

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İskenderun sancağını işgal edip 1946 yılında da Suriye ve Lübnan’dan tamamen çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
Almanya
D
İtalya
E
Rusya
Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya’da yeni kurulan devletlerden biri değildir?

A
Azerbaycan
B
Kazakistan
C
Kırgızistan
D
Özbekistan
E
Tacikistan
Soru 87

Türkiye’de tamamen renkli yayma geçilmesi hangi yıl gerçekleşmiştir?

A
1974
B
1976
C
1980
D
1984
E
1986
Soru 88
88

Yukarıdaki haritada 29° Doğu boylamı üzerinde numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde, 21 Haziran’da Güneş daha erken batar? ?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 89

Aşağıda verilen kent çiftlerinden hangi ikisi arasında yükselti farkı daha azdır?

A
Çanakkale - Eskişehir
B
Mersin - Konya
C
Gaziantep - Ardahan
D
Manisa - Uşak
E
Bingöl - Muş
Soru 90

Akdeniz’de bazı sular yer altından akarak denize ulaşır. Bazıları da tekrar yeryüzüne çıkarak denize dökülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Yağış rejiminin düzensiz olması
B
Karstik yapının bulunması
C
Asor basınç merkezinin etkisi altında kalması
D
Boyuna kıyı tipinin olması
E
Dağların denize paralel uzanması
Soru 91

Aşağıda verilen yer-kıyı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Edremit - İzmir --> Enine
B
Finike - Kaş --> Dalmaçya
C
Datça kıyıları --> Ria
D
Küçükçekmece Gölü --> Haliçli
E
Rize - Trabzon -->Boyuna
Soru 92

Türkiye’de yaz mevsiminde en yüksek sı­caklık ortalamalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A
Buharlaşma miktarının fazla olması
B
Güneş ışınlarının geliş açısı
C
Karasallık
D
Yükselti ortalamasının az olması
E
Çölden gelen rüzgârların etkisi
Soru 93
93

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıl içinde düşen yamaç (orografik) yağışlarının oranı daha azdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın Türkiye’de­ki etkileri arasında gösterilemez?

A
Ekolojik denge bozulur
B
Tarımda çeşitlilik azalır.
C
Erozyonun şiddeti azalır
D
Barajların su seviyesi azalır.
E
Et ve süt verimi azalır.
Soru 95

Türkiye’de bitki coğrafyası konusunda araştırma yapmak isteyen bir bilim adamı, gittiği yörede def­ne, lavanta, yabani zeytin, keçi boynuzu, kocayemiş gibi türlere rastlamıştır.

Buna göre bilim 'adamının araştırma gezisi hangi yörede yapılmış olabilir?

A
Mersin
B
Ankara
C
Zonguldak
D
Van
E
Siirt
Soru 96

Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır?

A
Kocaeli
B
Ağrı
C
Uşak
D
Sinop
E
Tunceli
Soru 97

Türkiye’de iç göçlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A
Mevsimlik tarım göçü, en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmaktadır.
B
Büyük şehirlerde birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
C
Eğitim nedeniyle yapılan göçler daha fazladır.
D
Toplam nüfus miktarının artmasına neden olmaktadır.
E
İstanbul, Ankara, İzmir gibi yöreler istihdam olanaklarının az olduğu yörelerdir.
Soru 98

Türkiye’de aşağıda verilen kentlerin hangisinin gelişiminde diğerlerine göre farklı bir yer altı kaynağı etkili olmuştur?

A
Hekimhan
B
Seydişehir
C
Hasançeiebi
D
Divriği
E
Torbalı
Soru 99

Bir tarım ürünü farklı iklim bölgelerinde yetişebiliyorsa o bitkinin iklim seçiciliği azdır.

Bu bilgiye göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin iklim seçiciliği daha azdır?

A
Muz
B
Kivi
C
Tütün
D
Çay
E
Zeytin
Soru 100

Türkiye’de arazi kullanım koşulları göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde karşısında verilen ekonomik etkinlik gelişmemiştir?

A
Çukurova - Tarım
B
Kaz Dağları - Kış turizmi
C
Ardahan Platosu - Hayvancılık
D
Mazı Dağı - Madencilik
E
Gaziantep Platosu - Hayvancılık
Soru 101

Türkiye’deki büyükbaş besi hayvancılığı ve ipekböcekçiliği etkinliklerinde önemli bir yere sahip iller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Şanlıurfa - Rize
B
Karaman - Bursa
C
Afyon - Antalya
D
Tekirdağ - Muş
E
Kars - Diyarbakır
Soru 102
 • I. Doğal gaz
 • II. Jeotermal
 • III. Su gücü
 • IV. Taş kömürü
 • V. Güneş

Türkiye’de bulunan ve yapılması planlanan santrallerde, yukarıda verilen enerji kaynakla­rından hangilerinin kullanılması hâlinde dışa bağımlılığın artması beklenir?

A
Yalnız I
B
I ve V
C
II ve III
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 103

Aşağıdakilerden hangisi dış satımı artırmak için yapılması gereken çalışmalardan biri de­ğildir?

A
Serbest ticaret bölgeleri kurmak
B
AR-GE çalışmalanna önem vermek
C
Uluslararası standartlara uygun kaliteli ürünler üretmek
D
Uluslararası ticaret anlaşmalarını artırmak
E
Pazar ağını belirli ülkeler üzerinde yoğunlaştır­ mak
Soru 104

Türkiye'de ulaşım faaliyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Uluslararası taşımacılıkta deniz yolu daha faz­la kullanılmaktadır.
B
Ülkemizde yol ağı en geniş olan ulaşım türü kara yoludur.
C
Son yıllarda ülke içi taşımacılığında hava yolu­nun payı artmıştır.
D
Avrasya Tüneli, İstanbul’da yapımı devam eden bir demir yolu projesidir.
E
Ülkemizde bazı limanlar transit liman özelliği gösterirler.
Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi turizm özelliği bakı­mından diğerlerinden farklılık gösterir?

A
İzmir - Bergama
B
Batman - Hasankeyf
C
Muğla - Knidos
D
Antalya - Side
E
Tokat - Ballıca
Soru 106

Aşağıdakîlerden hangisi hukukun, bir hukuki meseleyi çözerken hâkimi bağlayıcı olmayan yardımcı kaynakları arasında yer alır?

A
Yönetmelikler
B
Örf ve âdet hukuku
C
Usulüne uygun olarak kabul edilmiş milletlerarası antlaşmalar
D
Bilimsel görüşler
E
Tüzükler
Soru 107

Hukuk düzeninin sonuç bağladığı tek taraflı veya karşılıklı irade açıklamalarına ne ad veri­lir?

A
Hukuki olay
B
Hukuki fiil
C
Hukuki işlem
D
İhtar
E
Haksız fiil
Soru 108

Hukuki ilişkilerde ortalama, makul bir kimsenin karşılıklı güven ilişkisi içinde uyması gereken ve herkesçe benimsenen davranışlar toplamı­na ne ad verilir?

A
Görgü kuralı
B
Objektif iyiniyet
C
Ahlak kuralı
D
Sübjektif iyiniyet
E
Mutlak adalet
Soru 109

1982 Anayasası’na göre;

 • I. kanunları yayımlamak,
 • II. sıkıyönetim ilan etmek,
 • III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine karar vermek
 • görev ve yetkilerinden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 110

1982 Anayasası’na göre, bir bakanın herhangi bir sebeple görevinden ayrılmasından sonra kaç gün İçinde yerine atama yapılması gerekir?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 111

1982 Anayasası’na göre her defasında dört ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ve sıkıyöne­tim süresini uzatmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
TBMM
B
Cumhurbaşkanı
C
Bakanlar Kurulu
D
Millî Güvenlik Kurulu
E
Genel Kurmay Başkanı
Soru 112
 • I. içtüzük
 • II. Kanun hükmünde kararname
 • III. Yönetmelik

Yukarıdakilerden hangileri idarenin düzenleyi­ci işlemleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 113

Aşağıdakilerden hangisi merkezî idare kuruluşları içinde yer alan bir görevli değildir?

A
Müsteşar
B
Kaymakam
C
Vali
D
Bucak müdürü
E
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu genel mü­ dürü
Soru 114

Merkezî idare teşkilatı içinde millî bir kamu hiz­metini sunmak üzere örgütlenmiş birime ne ad verilir?

A
Başbakanlık
B
Bakanlık
C
Belediye
D
Yerel yönetim
E
İl
Soru 115

2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar’a ödülü hangi ülke tarafından verilmiştir?

A
Norveç
B
İsviçre
C
Fransa
D
Amerika Birieşik Devletleri
E
İsveç
Soru 116

2015 yılının son ayında aşağıdaki illerimizden hangisinin mutfağı gastronomi dalında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) “ Yaratıcı Şehirler Ağı” na girmiştir?

A
Gaziantep
B
Hatay
C
Adana
D
Kayseri
E
Mersin
Soru 117

Amerikan Merkez Bankası (FED) başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Janet Yellen
B
Ben Bernanke
C
John Kery
D
Hillary Clinton
E
Donald Trump
Soru 118

2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, sinema alanında aşağıdaki sanatçıları­mızdan hangisine verilmiştir?

A
Hülya Koçyiğit
B
Türkan Şoray
C
Münir Özkul
D
Kartal Tibet
E
Ediz Hun
Soru 119

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa ortak para birimi euro kullanmaktadır?

A
Yunanistan
B
İngiltere
C
Danimarka
D
İsveç
E
Bulgaristan
Soru 120

Devlet tarafından el konulan bankaların yönetimi aşağıdakilerden hangisine geçer?

A
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
B
TC. Merkez Bankası
C
Sermaye Piyasası Kurulu
D
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
E
Maliye Bakanlığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
120 tamamladınız.
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

1 Yorum - "Kpss Gk/Gy Deneme Sınavı-1"

Bildir
avatar
Aylin
Ziyaretçi
Aylin

Çok başarılı bir site lmuş. Çok teşekkürler emeğiniz için.

wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)