Anasayfa » Sınavlar » Kpss Gk/Gy Deneme Sınavı-2
2016-Kpss-Gk-Gy-Deneme-Sinavi-2
2016 Kpss Gk-Gy Deneme Sınavı - 2

Kpss Gk/Gy Deneme Sınavı-2

2016 Kpss için hazırladığımız Genel Kültür Genel Yetenek deneme sınavlarının ikincisi sizlerle. Sayfayı sosyal medya üzerinden paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Memnuniyet ve hatalı yayımlandığını düşündüğünüz soruları yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Herkese başarılar..
Tebrikler - Kpss GK/GY Deneme Sınavı - 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru , %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptınız. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şu sıralar hayattan edebiyatla geçen, ezberleri bozan, yazarlara ve okurlara ulaşırken yazılmış, yazılan ve yazılacak, öykülere açılan kapının eşiğinde, insana ve hayata dair bir kitap okuyorum

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A
Küçük kız, şiirin bütün dizelerini bunca zaman aklında tutmuş.
B
Pazara ilk kez çıkan adam ürünlere dikkat etmeden alışveriş yapıyordu.
C
Kendisine verilen ödevleri gelişigüzel yapmaktaydı.
D
Çocuk, evde yaşananları olduğu gibi arkadaşlarına anlatıyormuş.
E
Ünlü bilim adamı son deneyiyle bugüne kadar kabul edilenlerin yanlışlığını ortaya koydu.
Soru 2

Kendi kendisiyle baş başayken, yani yalnızken dili çözülüyor (I); konuşuyor da konuşuyor. Ama biri varsa yanında, karşısında o zaman dili tutuluyor (II). Başkasının yanında dilinin döndüğü (III),kadar düşünçelerini ileri sürmeyi (IV) öğretemezsin kimseye. Ben de her şeyi oluruna bıraktım (V).

Bu parçada verilen altı çizili deyimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I. deyim konuşmaya başlamak, açılmak anlamındadır.
B
II. deyim söz söyleyemez olmak anlamındadır.
C
III. deyim pek sessiz, kendi halinde anlamındadır.
D
IV. deyim bir düşünceyi ya da tasarıyı önermek anlamındadır.
E
V. deyim kendi akışı içinde yürütmek anlamındadır.
Soru 3

 • I. Saklı şiirlerin pek çok ilham kaynağından biri de babaannemin dedeme yazdığı bazı şiirlerdir.
 • II. Gitmeden önce dedem Musa ile nişanlıyorlar onu.
 • III. Babaannem de, Pozantı’da yayladayken, Adana’daki işanlısına pek çok şiir yazıyor ve biriktiriyor.
 • IV. Bu şiirlerden bana halam Emine bahsetmişti.
 • V. Halamın anlattığına göre babaannem yaz başında yaylaya Adana’dan Pozantı’ya gidiyor.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci cümle olur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4

 • I. Arkeologlar bu kente 1995 yılında bir kazı yaptı.
 • II. Bu mezarlardan üçünün kullanıldığı, ikisininboş olduğu görülünce bunların aile mezarı olduğu anlaşıldı.
 • III. Amosis antik kenti Samsun ilinin sınırları içinde yer almaktadır.
 • IV. Kazılarda yumuşak kaya kitlesinin oyulmasıyla yapılmış her tarafı sıvanmış bir mezar odası bulundu.
 • V. Bulunan mezar odasına yerleştirilmiş beş mezar tespit edildi.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5

Dünya’nın herhangi bir yerinde Umberto Eco ’yu romancı kimliğiyle tanımayan çok az insan vardır.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A
Umberto Eco herkes tarafından tanınan biridir.
B
Romancılar tüm dünyada tanınan ünlü kişilerdir.
C
Umberto Eco dünyaca ünlü bir romancıdır.
D
Eco, romancı kimliğinin yanında felsefeci ve edebiyat eleştirmeni olarak da yetkin bir isimdir.
E
Eco, dünyanın her yerini gezmiş ve yazdığı romanları tanıtmıştır.
Soru 6

Eleştirmenin sorumlu olduğu işlerden biri de kimsenin ilgilenmediği eserleri ele alıp incelemektir.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A
Eleştirmen popüler eserleri incelemeli ve eksikliklerini ortaya çıkarmalıdır.
B
Eleştirmenin belirli bir sorumluluğu yoktur, ilgilendiği eserlerle ilgili fikirlerini söyler.
C
Olumlu veya olumsuz eleştiri yapanı eserlere tarafsız bir gözle bakan kişilere eleştirmen denir.
D
Kimsenin ilgilenmediği eserlere eleştirel olarak bakmanın bir gerekliliği yoktur.
E
Eleştirmen sadece popüler eserleri değil sıradan eserleri de irdeler.
Soru 7

(I) Necatigil’in “Çay” adlı şiiri zamanın durağında bir an durabilmek ve içimizi ısıtabilmek için var. (II) Neredeyse hiç değer kaybetmemiş, dorukları kendine mekan bilmiş bu şairin şiirine bakıldığında bu rahatlıkla görülebiliyor. (III) Görülebilenlerden bir tanesi de, hayatın zorluklarının onda ve çevresinde yaşayan insanlarda yarattığı sıkıntı. (IV) O, gerçekten de hayatın boğduğu insanı, insanın sıkıntılarını şiirine resmetmiştir. (V) Çünkü zaman hızla akmış, iki katlı binalar yerini on altı katlı binalara bırakmış, kiminin altında ise küçük bakkallar yerine büyük marketler yer almıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi “işlev” den bahsetmektedir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8

(I) Ayna karşısında herkes yalnızdır. (II) Yalnız adam, yüzünün aşığıdır. (III) Asker ocağına emanet ettikleri sivillik yüzlerine bakıp özlem gideriyor olabilirler. (IV) Yoksa, askerlik adamı değiştirir, diyenlerin sözlerini anımsayıp, neyin değiştiğini görmek için mi ellerinden ayna düşmüyordu? (V) Buna kimsenin tam bir yanıt bulabileceğini sanmıyorum.

Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I. cümlede de genelleme yapılmıştır.
B
II. cümlede öznel bir tanım yapılmıştır.
C
III. cümlede olasılık anlamı vardır.
D
IV. cümlede başkalarının kanılarına itiraz edilmiştir.
E
V. cümlede olumsuz bir kişisel görüş verilmiştir.
Soru 9

Yıllar sonra sözcüklerin anlam evreninde yolculuklara başladım. Gördüm ki sözcük tek değil. Yalnız değil. “Taş altına konmak” için de böyleydi. Mezar sözcüğünün anlam sınırını da aşan, çok daha derinlikli bir çağrışımı vardı bu sözün. İnsanımızın ölüme bakışını yansıtan bir atasözümüzde rastlamıştım ona: Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözcüklerin anlamlarına dikkat etmek sözlü ya da yazılı anlatımın olmazsa olmazıdır.
B
Sözlü anlatımların yazılı anlatımlara göre daha riskli olduğu söylenebilir.
C
Her sözcüğün anlamsal, çağrışımsal boyutunu, onun kullanımı ve öteki sözcüklerle bağdaşımı belirler.
D
Atasözü ve deyimler dilimizin bize sağladığı en büyük kazanımlardandır.
E
Sözcükler şimdiki anlamlarına gelene kadar, dilden dile aktarılırken nice anlamlar katmıştır bünyesine.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili birleşik sözcük, bir ad soylu sözcükle bir çekimli eylemin kaynaşmasından oluşmuştur?
A
Altyapı hizmetlerinin yetersizliğinden neler çekmiyor bu şehir.
B
Salondaki çiçeklerin arasında çok görkemli bir devetabanı vardı.
C
Tüm gecekondular yıkılmalı; yerine modern binalar yapılmalı.
D
Dedikoduyu çok seven insanların arasına düşmüştü.
E
Oldukça vurdumduymaz bir adama benziyordu.
Soru 11

Yaralandı parça parça ayağım

Yürüyorum dikenlerin üstünde

Bu dizelerdeki “parça parça” ikilemesiyle aşağıdaki ikilemelerin hangisi aynı görevde kullanılmıştır?

A
Kızılırmak taşa taşa akıyor.
B
Geniş geniş yaylalarım var benim.
C
Tarihlerde sayfa sayfa türkümüz...
D
Yollardadır ufak ufak izlerin.
E
Anlı şanlı düğünler yapardık önceleri.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısıdır?

A
Burada, doğup büyüdüğü bu yerde, son günlerini yaşamak istiyordu.
B
Öğretmenini, çok saygı duyduğu matematik öğretmenini, hiç mi hiç unutamıyordu.
C
Arkadaşıyla, yıllardır birlikte olduğu bu kişiyle, artık yolları ayrılıyordu.
D
Kitaplarından, çok sevdiği dostlarından, kısa bir süre de olsa ayrılıyordu artık.
E
Özgür, o delişmen, yiğit çocuk, hastalığın etkisiyle günden güne eriyip gidiyordu.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kuralları açısından doğru bir cümledir?

A
Bir sözün yarısının o sözü söyliyene diğer yarısının da o sözü dinleyene ait olduğu iddia edilir.
B
Bir sözün yarısının o sözü söyleyene diğer yarısınında o sözü dinleyene ait olduğu iddia edilir.
C
Bir sözün yarısının o sözü söyleyene diğer yarısının da o sözü dinleyene ait olduğu iddia edilir.
D
Bir sözün yarısının o sözü söyleyene diğer yarısının da o sözü dinleyene ait olduğu iddaa edilir.
E
Bir sözün yarısının o sözü söyleyene diğer yarısının da o sözü dinleyene aitolduğu iddia edilir.
Soru 14

Biri bana soruyor () () Katılmadığınız bütün olayları nereden biliyorsunuz () duymadığınız konuşmaları ne hakla yeniden üretebiliyorsunuz ( ) ()

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
(:) (“) (,) (?) (“)
B
(:) (“) (?) (?) (“)
C
(;) (") O (?) (?) (“)
D
(;) (“) (,) (?) (“)
E
(:) (“) (.) (?) (“)
Soru 15

Seksenlerin sonlarında yani o, yazar olma düşüncesindeyken tüm eksiklikleriyle, yazın dünyasında otorite sahiplerinin gözüne girmişti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
Ara söze gereksiz yere yer verilmesinden
B
Tamlama hatasından
C
Özne eksikliğinden
D
Deyimin yanlış anlamda kullanılmasından
E
Anlamca çelişen ifadeler kullanılmasından
Soru 16

Şaşırtıcı ama Yetkin, eleştiriyi bir yazın türü olarak görmez. Açıkça “Eleştirme edebiyat değildir.” diye yazmıştır. “Edebiyat ile eleştirmeyi ayırmak” gerektiğini düşünür. Anlaşılan, Yetkin’e göre, eleştirmen yaratıcıdan sonra, yani ikinci sırada gelir. “Hikaye veya şiir yazma bir sanattır. Eleştirme ise sanat değil, tekniktir.” savındadır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Eleştiri, yazılanların gün ışığına çıkarılması için gösterilen bir çabadır.
B
Eleştirme, edebiyata hizmet eden bir çalışma koludur.
C
Eleştiride ilk koşul, eleştirilecek yapıtların ilgi alanında olmasıdır.
D
Sınırlı bir edebiyat bilgisi eleştiri işini kısıtlar.
E
Eleştirinin belli bir taraflı yanı yoktur, olamaz.
Soru 17

Benim çevirmen önerme yetkim yok; ama sorulduğunda, belli başlı çevirmenlerin hangi tür yapıtlara yatkın olduğunu bildiğim ve kitabı da tanıyor olduğum için, bir isim söyleyebilirim. Uzmanlık alanlarına da dikkat etmek gerekir. Çünkü bir dili tümüyle bilmek imkansızdır. Örneğin çok temel kavramlar hariç ben İngiliz hukuk dilini bilmem, bu nedenle de bir hukuk kitabını çevirmeyi de asla üstüme almam.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceyi desteklemektedir?

A
Çevrilecek olan eserin başta çevirmeye değer olduğu sorgulanmalıdır.
B
Çeviri yapılacak eser, çevrilen dilin kültür özelliklerine uygun olmalıdır.
C
Çeviri, sadece sözlük yardımıyla yapılan bir mekanik iş değil, bir kültür işidir.
D
Kaynak dilden bir başka dile aktarılacak metinle duygu ve düşüncenin uyuşup uyuşmadığı hızlı ön okumada belli olur.
E
Çeviride kurmaca bir metin söz çevirinin asıl değerini okuyucu belirler.
Soru 18

Tiyatronun en önemli işlevlerinden biri çocuklara dayanışmayı öğretmesidir. Tiyatro birliktelik gerektiren bir sanat faaliyeti olduğu için, görev alan çocuklar, birlikte bir iş başarmanın yanında, dayanışmanın ve birbirlerine destek olmanın önemini de kavrarlar. Çocuğun daha sonraki dönemlerinde paylaşımcı olması, bir ekip içinde rahatlıkla çalışmasında, tiyatro faaliyetlerinin yeri oldukça önemlidir. Tek başına büyümüş çocukların, uyumsuz olmaları, paylaşımı bilmemelerinin altında yatan gerçek de, bu tür faaliyetlere aile içinde ve okulda katılmamalarıdır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Tiyatro çocukların gelecekteki sosyal becerilerine katkı sağlar.
B
Tiyatro faaliyetlerine katılımla birlikte çocukların dayanışma duygusu gelişir.
C
Bir sanat faaliyeti olan tiyatroda beraberlik ve birliktelik önemlidir.
D
Yardımlaşmacı, işbirlikçi çocuklar bu tavırlarını tiyatro sayesinde edinirler.
E
Uyum problemi yaşayan çocuklar için tiyatro faaliyetleri gecikmiştir.
Soru 19

İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu andan günümüze sürekli olarak bir evrensel korku içindedir. Bilinmezliklere bağlı olan evrensel korkular, bilginin artması üzerine biçim değiştirerek günümüze kadar gelmiştir, ilk çağlarda gök gürültüsü ve yıldırımın kaynağını bilmediği için, onunla ilgili olarak sürekli bir korku içindeydi. Oysa günümüzde bu korku göktaşlarının dünyamıza çarpması, ozon tabakasının yırtılması sonucu ortaya çıkan sorunlar olarak kendini göstermektedir, insanoğlu nükleer ve biyolojik silahların hâlen bütün insan neslini ortadan kaldırması tehdidi ile karşı karşıyadır.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A
Zaman ilerledikçe insanoğlunun korkuları da değişmiştir.
B
Bilginin artmasıyla insanların korkularında ciddi bir azalma olmuştur.
C
Günümüzde insan, kendi nesline bazı silahları tehdit olarak görmektedir.
D
İnsan eskiden beri belli korkular içinde olmuştur.
E
İnsanoğlunun bazı korkuları, bazı olayların oluşum nedenlerini bilmemesinden kaynaklanmıştır.
Soru 20

Her sanat eserinde yorum vazgeçilemeyen, sanatçıyı sanatçı yapan önemli unsurdur. Nasıl her insanın olaylar karşısındaki tutumu birbirinden farklılıklar gösteriyorsa, bir sanatçının da olaylara bakış açısı onun eserinin en önemli özelliğini oluşturur. Sanatçının sunduğu bir olayı yorumlayışında aldığı kültür, bilgi derinliği, psikolojik ve sosyal statüsü yanında yaratıcı yeteneği de yorumlayış niteliğini oluşturmaktadır. Sanatçı bazen bir durumu, bazen bir olayı, bazen de bir kahramanı ön plâna çıkarır ve ona kendi yorum ve bakış açısını kazandırır, işte bu yorumun özgün olan boyutlarını, diğer anlatım unsurlarının önüne çıkartmak zorundadır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Kültür, statü, yetenek gibi unsurlar yorumların benzer olmasına neden olmaktadır.
B
Sanatçıların eserlerinin önemli bir özelliği, olaylar hakkındaki farklı yorumlarıdır.
C
Sanatçı yorumlarında özgün olmalı, bu özgün yorumları ön planda tutmalıdır.
D
Hiçbir sanatçı eserinde yorum yapmaktan geri duramaz.
E
Sanatçıyı sanatçı yapan eserlerindeki vazgeçilmez yorumlardır.
Soru 21
p>(I) Üç yaşından itibaren her çocuğun anaokuluna gitmesi önerilmektedir. (II) Ülkemizde birçok devlet okulunun anasınıfı mevcuttur ve her geçen gün de yaygınlaşmaktadır. (III) Anaokulları için üretilen ünite dergileri veya kavram öğreten birçok beceriyi geliştiren birçok yayın mevcuttur. (IV) Bunları takip edip günlük bir program dahilinde çocukların masa başında çalışmaya alıştırılmaları gerekmektedir. (V) Ayrıca çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda anne babalar için hazırlanmış yayınların okunması anne babalara çocuğun eğitimi sırasında ortaya çıkabilecek olası problemlerle baş etme becerisi kazandıracaktır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Ancak çevresinde anaokulu bulunmayan ailelerin okul öncesi döneme ait çocuk yayınlarını takip etmelerinde yarar vardır.” cümlesi getirilirse parçanın anlamı bütünlüğü bozulmaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 22

Çok zor soru. Bana göre varlığı yaşamın, yokluğu ölümün altını çiziyor koyu çizgilerle. "Ses soluk yok” deyimindeki ses ve nefes sözcükleri eşdeğerdir. Canlı varlıklarda yaşamın işareti olan soluk yoksa onun bileşeni olan ses de yoktur. Ölü bir dilin yazısı çözülmüş olsa bile zamanında o dili konuşanların seslerini gerçeğe yüzde yüz uyacak biçimde yeniden kurabilir ve eleştirebilir miyiz yazıyla? Sanmıyorum.

Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak verilmiştir?

A
Seslerle ilgili bir yapı oluşturmanın umutsuz bir uğraş olduğunu söyleyebilir misin?
B
Bir şiirde ses öğesi ne işe yarar?
C
Sembolist her şair sese önem verir mi?
D
Ses, ölümü mü, yaşamı mı gösterir size?
E
Şiirlerinizde sessizliği mi sesliliği mi kullanırsınız?
Soru 23

Hangi inanışa göre oluşursa oluşsun, bir ulusun bütün bireyleriyle paylaşılan bilgi, töre, inanç, davranış, gelenek ve nesneler, o ulusun kültürünü oluşturur ve hepsinin kaynağı dildir. Çünkü, bütün bu değerlere dilin aracılığıyla ulaşılır. Demek ki dil, ulusal kültürü temsil eder. Yani, bir ulus diliyle var olur; dilini yitirirse ulus özelliğini yitirir.

Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürü oluşturan inanışlar
B
Ulusal kültürden uzaklaşmanın sonuçları
C
Dil bilincinde olmanın önemi
D
Geleneklerin dile etkileri
E
Ulusal kültür ve dilin önemi
Soru 24

Bilgi çağında, sağlıklı bir toplum için son derece gerekli olan insan ilişkileri, romana, genelde bireyin çevresiyle olan ilişkileri, özelde ise kadın erkek ilişkileri biçiminde yansır. Bireyin çevresi ve karşı cinsle olan ilişkisinin bozulmasına, çıkarcılığa önem veren yeni değerler sebep olmuştur. Çağın yazarı burada devreye girer ve karşılıklı anlayış, sevgi, hoşgörü gösterilerek sağlıklı bir ilişkinin kurulabileceğini vurgular.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çağın yazarının özellikleri arasında yer almaz?

A
Toplumda o an baskın olan değer yargısını uygulamak
B
Sorunların giderilmesinde anlayışı öne sürmek
C
İnsan ilişkileri konusunda toplumu yargılamak
D
Çıkarsız bir kişiler arası ilişki oluşturmak
E
İlişkilere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak
Soru 25

25. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Halikarnas Balıkçısı’nın hikaye ve romanlarının hemen hepsinde deniz ve deniz insanları ele alınmıştır. (II) Kitaplarının adları bile bunu açıkça göstermektedir. (III) Olaylar hep Ege Denizi’yle Akdeniz kıyılarında ve açıklarında geçer. (IV) Ne var ki yazar, kendini herhangi bir sanat disiplini altına almak gereğini duymamıştır. (V) Hikaye ve romanlarının kişileri, ekmeklerini denizden çıkaran gemiciler, balıkçılar, dalgıçlar arasından seçilmiştir. (VI) Yazar, alınyazılarını denize bağlayan iyi yürekli, mert insanlar üzerine sevgiyle eğilmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A
I
B
II
C
II
D
IV
E
V
Soru 26

Bu parçada Halikarnas Balıkçısı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A
Eserlerinde denizin ve deniz insanlarının olduğuna
B
Kitaplarının adının içeriğini yansıttığına
C
Eserlerindeki olayların hangi bölgede geçtiğine
D
Eser kahramanlarının kişilik özelliklerine
E
Denize duyduğu saygının eserlerine yansıdığına
Soru 27

27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Sebze yemeği türleri : Taze fasülye, Ispanak, Bezelye

Et yemeği türleri : Köfte, Kavurma

Çağla, Alper, Ceren, Derya, Kerem adlı kişilerin yukarıda verilen yemek türlerinden hangilerini sevdikleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:

 • Köfte seven yalnızca iki kişi vardır.
 • Taze fasülye seven yalnızca bir kişi vardır.
 • Derya yalnızca ıspanak yemeğini sevmektedir.
 • Bezelye seven iki kişiden biri Çağla’dır.
 • Alper, Ceren ve Kerem iki türden birer yemek sevmektedir.
 • Kerem’in sevdiği yemek türlerini başka hiç kimse sevmemektedir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A
Bezelye yemeği seven ikinci kişi Alper’dir.
B
Bezelye yemeği seven ikinci kişi Ceren’dir.
C
Alper ıspanak yemeği sevmektedir.
D
Taze fasülye seven tek kişi Kerem’dir.
E
Çağla kavurma sevmektedir.
Soru 28

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A
Ispanak yemeği seven yalnızca bir kişi vardır.
B
Alper ve Ceren’den yalnızca biri bezelye yemeği sevmektedir.
C
Kerem’in sevdiği et yemeği türü köftedir.
D
Ispanak yemeği seven toplam üç kişi vardır.
E
Alper ve Ceren ıspanak yemeği sevmektedir.
Soru 29
 • I. Çağla
 • II. Derya
 • III. Kerem

Yukarıda verilenlerden hangileri et yemeği sevmeyenler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 30

Alper’in bezelye yemeği sevdiği biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Ceren ıspanak yemeği sevmektedir.
B
Ceren bezelye yemeği sevmektedir.
C
Çağla kavurma sevmektedir.
D
Çağla köfte sevmektedir.
E
Alper kavurma sevmektedir.
Soru 31
gk-gy-2-31
A
18
B
19
C
20
D
21
E
22
Soru 32
gk-gy-2-32
A
59
B
79
C
99
D
119
E
129
Soru 33
gk-gy-2-33
A
2
B
-2
C
3
D
-3
E
1
Soru 34
gk-gy-2-34
A
24
B
22
C
10
D
5
E
1
Soru 35
gk-gy-2-35
A
13
B
14
C
15
D
16
E
17
Soru 36
gk-gy-2-36
A
a > b > c
B
b > a > c
C
a >c > b
D
c > a > b
E
c > b > a
Soru 37
gk-gy-2-37
A
18
B
22
C
26
D
34
E
39
Soru 38
gk-gy-2-38
A
4 / 3
B
3 / 4
C
2
D
1
E
1 / 2
Soru 39
gk-gy-2-39
A
2009!
B
2009! + 3
C
2009! + 6
D
6
E
-6
Soru 40
gk-gy-2-40
A
4
B
1
C
2
D
2.y a
E
2.y -a
Soru 41
gk-gy-2-41
A
Kök 3
B
Kök 3 + 1
C
Kök 3 - 1
D
6
E
7
Soru 42
gk-gy-2-42
A
4
B
6
C
8
D
12
E
18
Soru 43
gk-gy-2-43
A
10
B
16
C
36
D
49
E
100
Soru 44
gk-gy-2-44
A
120
B
60
C
48
D
24
E
20
Soru 45
gk-gy-2-45
A
x / 9
B
x / 12
C
x / 36
D
x / 54
E
x / 108
Soru 46
gk-gy-2-46
A
20
B
22
C
24
D
28
E
30
Soru 47
gk-gy-2-47
A
16
B
17
C
18
D
27
E
28
Soru 48
gk-gy-2-48
A
18
B
20
C
22
D
24
E
30
Soru 49
gk-gy-2-49
A
12
B
18
C
24
D
30
E
31
Soru 50
gk-gy-2-50
A
16
B
18
C
20
D
22
E
24
Soru 51
gk-gy-2-51
A
16
B
18
C
20
D
22
E
24
Soru 52
gk-gy-2-52
A
6
B
8
C
10
D
12
E
15
Soru 53
gk-gy-2-53
A
26
B
24
C
20
D
18
E
15
Soru 54
gk-gy-2-54
A
4
B
5
C
6
D
7
E
9
Soru 55
gk-gy-2-55
A
5
B
6
C
7
D
8
E
9
Soru 56
gk-gy-2-56
A
18 Kök 3
B
27 Kök 3
C
36 Kök 3
D
48 Kök 3
E
54 Kök 3
Soru 57
gk-gy-2-57
A
8
B
10
C
20
D
24
E
40
Soru 58
gk-gy-2-58
A
50
B
60
C
70
D
75
E
80
Soru 59
gk-gy-2-59
A
25
B
30
C
35
D
40
E
45
Soru 60
gk-gy-2-60
A
E,B ve C
B
D ve E
C
A,B ve E
D
A,B ve D
E
E,C ve D
Soru 61
 • I. I. Oğuz Kağan
 • II. Ergenekon
 • III. Gılgamış
 • IV. Sine - Uşi

Yukarıdakilerden hangileri Türk kültürünün özelliklerini taşıyan destan ya da eserler arasında alır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, III ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 62
 • I. Kısa sürede parçalanıp yıkılmışlardır.
 • II. Şehir yaşamına geçmişlerdir.
 • III. Ayinlerini tapınaklarda yapmışlardır.
 • IV. İpekyolu üzerinden ticaret yapmışlardır.

Uygur Devieti’yle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri Orta Asya Türk Devletleri’nin genel özellikleriyle benzerlik göstermez?

A
I, II ve III
B
II, III ve IV
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I ve IV
Soru 63
 • I. Hunlar
 • II. Bulgarlar
 • III. Hazarlar
 • IV. Peçenekler
 • V. Avarlar

Yukarıda verilen İslam Öncesi Türk Devletleri’nden hangileri Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya gelerek aynı adla Avrupa’da da devlet kurmuşlardır?

A
I, II ve V
B
III, IV ve V
C
I, II, III ve V
D
II, IV ve V
E
II, III ve V
Soru 64

• Moğollar, Kösedağ Savaşı’yla Anadolu Selçuklu Devleti’ni,

•Timur, Ankara Savaşı’yla Osmanlı Devleti’ni yenilgiye uğratmıştır.

Bu iki olayın Türk siyasi tarihi açısından ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi gecikmiştir.
B
Haçlı Seferleri’ne neden olmuştur.
C
Siyasi bütünlük parçalanmıştır.
D
Anadolu’da ticaret hayatı darbe almıştır.
E
Türkler üzerinde Bizans hakimiyeti başlamıştır.
Soru 65

İlk Türk-İslam devletlerinde resmi yazışmalar Arapça ve Farsça yapılıyordu Bu durumun ortaya çıkmasında;

 • I. İdari kadroların İranlı ve Arap olması
 • II. Iran ve Arap halkları üzerinde hakimiyet kurulması
 • III. Fetih edilen toprakların fetih edenin malı olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 66
 • I. Tuğra çekmek
 • II. Tahrir defterlerini tutmak
 • III. Tımar kayıtlarını tutmak
 • IV. Devlet mührünü taşımak

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfının yetkileri arasında gösterilemez?

A
Yalnız IV
B
III ve IV
C
II ve IV
D
I ve IV
E
I,II ve IV
Soru 67
 • I. Kılıç alayı töreni
 • II. Cülus bahşişi töreni
 • III. Biat töreni
 • IV. Sefer bahşişi töreni

Yukarıdakilerden hangileri padişahların tahta çıktıkları sırada yapılan törenlerdendir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 68
 • Nizam-ı Cedid
 • Sekban-ı Cedid
 • Eşkinci Ocağı
p>Bu üç ordunun ortak yönleri arasında;

 • I. Yeniçeri Ocağı’na alternatif olması,
 • II. Avrupa’yı örnek alarak örgütlenmesi,
 • III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla kurulması

hangileri yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 69

Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde, Fetret Devrine sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara Savaşı
B
Çaldıran Savaşı
C
Otlukbeli Savaşı
D
II. Kosova Savaşı
E
Varna Savaşı
Soru 70

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde gümrük indirimindenyararlanan ülkelerin sayısının artması;

 • I. Kapitülasyonların yaygınlaştırıldığı,
 • II. Yabancı malların Osmanlı pazarlarına girdiği,
 • III. Yerli üretimin zarar gördüğü

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I ,II ve III
Soru 71

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hâle geldiğine kanıt olarak gösterilemez?

A
Kapitülasyonların yaygınlaştırılması
B
Duyun-u Umumiye Idaresi’nin kurulması
C
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
D
İngiltere’den dış borç alınması
E
Halepa Fermam’nın ilan edilmesi
Soru 72
 • I. Osmanlı Devleti’nin vergiyi herkesten eşit bir şekilde ve gelire göre alacağını söylemesi
 • II. Osmanlı Devleti’nde feodalleşme sürecinin başlaması
 • III. Azınlıkların ilk kez yerel yönetime ortak olması
 • IV. Osmanlı Devleti’nde ilk siyasi partilerin kurulması

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
I - III - II - IV
B
II - I - III - IV
C
II - III - I - IV
D
II - I - IV - III
E
IV - III - II - I
Soru 73

İslahat hareketlerine girişen ilk padişahtır.

•Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşünen ilk padişahtır.

Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Selim
B
II. Osman
C
II. Mahmut
D
IV. Murat
E
IV. Mehmet
Soru 74

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değlldir?

A
Ege Adalarının kaybedilmesi
B
Girit’in elden çıkması
C
Oniki Ada’nın Yunanistan’a bırakılması
D
Arnavutluk’un bağımsız olması
E
Selanik’in Yunanistan’a bırakılması
Soru 75
 • 1.1878 Berlin Antlaşması
 • II. 1915 Tehcir Kanunu
 • III. Brest Litovvsk Antlaşması’nın imzalanması
 • IV. Gümrü Antlaşması

Yukarıdakilerden hangileri Ermeni sorunuyla ilgili gelişmeler arasında gösterilemez?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 76
 • I. Doğu Anadolu’nun Rusya’ya bırakıldığı gizli anlaşmadır.
 • II. Filistin topraklarında Yahudi yerleşmesine izin veren bildiridir.
 • III. Dünya Savaşı’nda İtalya’nın taraf değiştirmesine neden olan gizli anlaşmadır.
 • IV. Arapların Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmasına neden olan anlaşmadır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen anlaşmalarla eşleştirilemez?

A
Mac-Mahon
B
Sykes-Picot
C
Londra Antlaşması
D
Balfour Bildirisi
E
Petrograt Antlaşması
Soru 77

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan hangisi ulusal özellik taşımamaktadır?

A
Vatan bir bütündür, bölünemez.
B
Manda ve himaye kabul edilemez.
C
Temsil Heyeti doğu illerini temsil eder.
D
Meclis-i Mebusan toplanmalıdır.
E
Azınlıklara bütünlüğümüzü bozacak ayrıcalıklar verilemez.
Soru 78

18. Londra Konferansı sırasında Osmanlı hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa’nın sözü TBMM temsilcisine bırakması;

 • I. İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi tanıdığını İtilaf Devletleri’ne göstermesi
 • II. İtilaf Devletlerl’nin ikilik yaratmasına engel olunması
 • III. Tevfik Paşa’nın İtilaf Devletlerince desteklenmesi

gibi gelişmelerden hangilerine neden olmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 79

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı aşağıdakilerden hangisine ithaf etmiştir?

A
Türk milletine
B
TBMM’ye
C
Kahraman Türk Ordusuna
D
Mustafa Kemal’e
E
Padişah Vahdet
Soru 80
 • I. Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılacaktır.
 • II. Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından idare edilecektir.
 • III. Boğazlar Komisyonu kaldırılacak yetki Türkiye’ye devredilecektir.

Yukarıdaki gelişmelerin anlaşmalarla eşleştirilmesi sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Mudanya - Lozan - Montrö
B
Sevr - Lozan - Mudanya
C
Sevr - Wilson - Mısak-ı Milli
D
Misak-ı Milli - Sevr - Montrö
E
Mudanya - Sevr - Wilson
Soru 81
 • I. Osmanlı Bankası
 • II. Ziraat Bankası
 • III. iş Bankası
 • IV. Sanayi ve Maadin Bankası
 • V. Sümerbank

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde kurulan bankalardan değildir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ,III ve IV
D
I,II ve IV
E
I,IV ve V
Soru 82

I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır.

Osmanlı Devleti adına Mondros Ateşkes Antlaşması’nı aşağıdaki devlet adamlarından hangisi imzalamıştır?

A
Rauf Orbay
B
Kazım Karabekir
C
Refet Bele
D
Damat Ferit Paşa
E
İsmet İnönü
Soru 83
 • I. Kanun önünde herkesin eşit kabul edilmesi
 • II. Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması
 • III. Siyasi partilerin kurulması
 • IV. Yerli sanayinin güçlendirilmesi
 • V. Ağa, paşa, derviş gibi unvanların yasaklanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri halkçılık ilkesiyle ilgilidir?

A
II ve III
B
I,II ve V
C
I ve V
D
III,IV ve V
E
I,IV ve V
Soru 84

I. TBMM’nin;

 • I. istiklal Mahkemeleri,
 • II. Firariler Kanunu,
 • III. Hıyanet-i Vataniye Kanunu

uygulamalardan hangilerinin otoritesini artırmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası görülen gelişmelerden biri değildir?

A
Soğuk Savaş döneminin başlaması
B
Almanya’nın ikiye ayrılması
C
Filistin topraklarında İsrail’in kurulması
D
Rusya’ya sosyalizmin gelmesi
E
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
Soru 86
 • I. Truman Doktrini
 • II. Marshall Planı
 • III. NATO

Yukarıdakilerden hangileri SSCB’ye karşı oluşturulmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 87

27. 1991’de tarihe “Hocalı Katliamı” olarak geçen olay aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmıştır?

A
Gürcistan-Azerbaycan
B
Ermenistan - Gürcistan
C
Azerbaycan - Ermenistan
D
Kırgızistan - Irak
E
Iran - Irak
Soru 88
gk-gy-2-88

Yukarıdaki haritada, numaralandırılarak gösterilen yerlerde yaygın olarak bulunan kaynaklarla ilgili aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A
I numaralı yerde tarım arazilerinin sulanmasında açılan artezyen kaynaklarının rolü büyüktür.
B
II numaralı yerde kalkerli arazilerde oluşan kaynaklar yaz mevsiminde akarsuları besleyerek akarsuların akım miktarını yükseltir.
C
III numaralı yerde yaygın bulunan kaynakların suyundan konutları ısıtma amaçlı faydalanılır.
D
IV numaralı yerde kırıklı yer yapısından dolayı fay kaynaklarına yaygın olarak rastlanır.
E
V numaralı yerde çok sayıda vadi ve yamaç kaynağı bulunur.
Soru 89

Türkiye’de karstik kayaçların en yaygın olduğu yerToros Dağları’dır.

Bu bölgede karstik kayaçların fazla olması aşağidakilerin hangisi üzerinde olumlu bir etki yapmıştır

A
Tarım faaliyetlerinde
B
Nüfus miktarında
C
Mağara sayısında
D
Maden çeşidinde
E
Bitki örtüsü çeşidinde
Soru 90

Elazığ’da ferro-krom fabrikasının kurulmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisinin kuruluş yeri seçiminde etkili olmuştur?

A
Samsun bakır izabe tesisi
B
İzmit Hereke çimento tesisi
C
Karabük demir-çelik tesisi
D
İstanbul tekstil sanayi
E
Adapazarı otomotiv sanayi
Soru 91

Aşağıdaki haritada, Türkiye’de bazı afet çeşitleri ve etkili olabileceği alanlar işaretlenmiştir.

gk-gy-2-91

Buna göre, işaretli alanlarda etkili olabilecek afet türleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
I - akarsu taşkınları
B
II - orman yangınları
C
III - kuraklık
D
IV -çığ
E
V - rüzgar erozyonu
Soru 92

Konya ilinde küçükbaş mera hayvancılık, Erzurum ve Kars illerinde büyükbaş mera hayvancılık daha yoğun olarak yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılığın oluşmasında temel nedendir ?

A
Gelenek ve görenekler
B
Doğal bitki örtüleri
C
Yerşekilleri
D
Nüfus yoğunlukları
E
Kış sıcaklık değerleri
Soru 93
 • I. Toprak çeşidi
 • II. Yağış miktarı
 • III. Dağların uzanış yönü
 • IV. Bakı etkisi

Rize’de çay yetişmesine rağmen Sinop ve Zonguldak kıyılarında yetişmemesinde yukarıda verilenlerin hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 94

Aşağıdaki illerin hangisinde, mevsimlik göç hareketliliği diğerlerine göre daha azdır?

A
Muğla
B
Antalya
C
İzmir
D
Adana
E
Düzce
Soru 95

Türkiye'de aşağıda verilen tarihlerin hangisinde gündüz süresi sürekli azalmasına rağmen gündüz süresi gece süresinden uzun olmaya devam etmektedir?

A
24 eylül - 30 eylül
B
22 mart - 30 mart
C
22 aralık- 30 aralık
D
21 mayıs - 28 mayıs
E
22 haziran - 30 haziran
Soru 96
gk-gy-2-96

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye haritasında işaretli alanların tümü için ortak bir özelliktir?

A
Yerşekillerinin engebeli olması
B
Yağış miktarının az olması
C
Nüfus miktarının az olması
D
Karstik arazinin yaygın olması
E
Orman alanlarının fazla olması
Soru 97

Türkiye’de maden çeşidinin çok fazla olmasında aşağıdakiierden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A
Türkiye’nin iklim çeşitliliğinin fazla olması
B
Türkiye’de geçmişten beri insanoğlunun yerleşik olarak yaşaması
C
Madencilik sektöründe teknolojinin yoğun biçimde kullanılması
D
Türkiye’de fay hatlarının fazla yer kaplaması
E
Tüm jeolojik devirlere ait arazilerin Türkiye’de yer alması
Soru 98

Aşağıdaki enerji üretim merkezleri ile bu merkezlerde kullanılan enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Sarayköy - Jeotermal
B
Alaçatı - Rüzgar
C
Keban - Su
D
Afşin - Linyit
E
Çatalağzı - Doğalgaz
Soru 99
 • I. Çıkarımının tamamı Küre ve Murgul’dan elde edilir.
 • II. Samsun’da hem çıkarımı yapılır, hem de izabe (işleme) tesisi bulunur.
 • III. Elektrik iletim kabloları, mutfak ve silah malzemelerinde kullanılır.

Türkiye’deki bakır madeni ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 100

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de balıkçılığın gelişmemesinde etkili olan etmenlerden değildir?

A
Kıyı balıkçılığının yapılması
B
Yarımada ülkesi olması
C
Balık tüketiminin az olması
D
Denizlerde balık miktarının az olması
E
Zamansız avlanma
Soru 101
gk-gy-2-101

Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi, Türkiye haritasında işaretlenmiş bölgelerden birinde yetiştirilmemektedir?

A
Haşhaş
B
Kenevir
C
Turunçgil
D
Muz
E
Kayısı
Soru 102
 • I. Demir-çelik
 • II. Kereste
 • III. Sigara

Yukarıdakilerden hangileri Giresun, Kastamonu ve Zonguldak illerinde yer alan ortak sanayi dallarıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 103

Türkiye’de doğal gaz ve petrol boru hatlarının yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
Enerji üretim ve tüketim bölgeleri arasında yer alması
B
Ekonomik seviyesi farklı ülkeler arasında yer alması
C
Petrol ve doğal gaz rezervlerine yakın olması
D
Coğrafi konum özellikleri
E
Dağların uzanış yönü
Soru 104
 • I. Aspendos Antik Kent
 • II. Sümela Manastırı
 • III. Karain Mağarası
 • IV. St. Pierre Kilisesi

Yukarıda verilen turizm merkezlerinden hangileri aynı il sınırları içerisindedir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 105

Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de 1927,1960 ve 2000 yıllarında çalışanların sektörel dağılımı gösterilmiştir.

gk-gy-2-105

Buna göre, verilen tablodan aşağıdakilerden hangisi elde edilebilir?

A
Tarım sektöründe 1927 yılındaki çalışan sayısı 2000 yılından fazladır.
B
2000 yılında sanayi sektöründe çalışan sayısı 1960 yılındaki hizmet sektöründe çalışandan fazladır.
C
1960 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı diğer sektörlerin toplamından fazladır.
D
Verilen yıllarda tarımsal üretim en fazla 1927 yılında olmuştur.
E
Çalışan nüfus en fazla 2000 yılında olmuştur.
Soru 106
 • I. Medeni haklara sahip olabilme ehliyetidir.
 • II. Tam ve sağ doğumla başlar.
 • III. Hukuken kişi olmak yeterlidir.
 • IV. Bazı nedenlerle sınırlanabilir.

Hak ehliyeti ile ilgili yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 107

Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden hısım olur.

Yukarıda bahsedilen hısımlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıhrî hısımlık
B
Yapay hısımlık
C
Yansoy hısımlık
D
Üstsoy-Altsoy hısımlık
E
Evlat edinme ile doğan hısımlık
Soru 108

Tüzel kişilerin fiil ehliyetini kazanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kuruldukları an kazanırlar.
B
Yasalara göre bulunması gereken organlarına sahip olduğu an kazanırlar.
C
İzin aldıkları an kazanırlar.
D
Fesih edildikleri an kazanırlar.
E
İnfisah edildikleri an kazanırlar.
Soru 109
 • I. Cumhuriyetçilik ilkesi
 • II. Tüzüklerin Danıştay incelemesinden geçmesi
 • III. Yüce Divan
 • IV. Milletvekillerinin seçildikleri bölgeyi değil tüm ülkeyi temsil etmesi

Yukarıdakilerden hangisi 1924,1961 ve 1982 anayasalarının ortak hükmüdür?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 110

Yerleşme ve seyahat hürriyeti,

 • I. Suç işlenmesini önlemek
 • II. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
 • III. Kamu mallarını korumak

sebeplerinden hangisine bağlı olarak sınırlanabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 111

Anayasanın değiştirilebilmesi için değişiklik teklifinin kaç milletvekili tarafından yazılı olarak teklif edilmesi gereklidir?

A
20
B
30
C
184
D
330
E
367
Soru 112

1982 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulu’nun kurulma anı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bakanlar Kurulu, Başbakanın seçtiği bakanların Cumhurbaşkanı tarafından atanması ile kurulmuş olur.
B
Bakanlar Kurulu, TBMM’nin güvenoyu ile kurulur.
C
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından başbakanın atanması ile kurulur.
D
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun programının TBMM’ye sunulması ile kurulur.
E
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu listesi tam olarak meclise sunulduğu an kurulur.
Soru 113
 • I. Ölüm
 • II. İstifa
 • III. Bütçenin reddi

1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangisi Başbakanın görevini sona erdiren durumlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 114

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay ile ilgili yanlış bilgidir?

A
Yüksek Mahkeme olmamasına rağmen anayasanın yargı bölümünde düzenlenmiştir.
B
Mali denetim kuruluşudur.
C
Denetimlerini Cumhurbaşkanı adına yapar.
D
Vergi konusunda Danıştay ve Sayıştay arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.
E
7 asil, 4 yedek üyeden oluşur.
Soru 115
 • I. Kaymakamlar
 • II. Bucak Müdürleri
 • III. Belediye Başkanı

Yukarıdakilerden hangileri mahalli idare kolluk makamları arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 116
 • I. İl genel meclisi
 • II. İl genel idaresi
 • III. Belediye başkanı
 • IV. Köy derneği

Yukarıdakilerden hangileri yerel yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, III ve IV
Soru 117

Avrupa Birliği ile sürdürülen adaylık görüşmelerini başlattıktan yedi yıl sonra üyeliği tamamlamadan adaylıktan vazgeçen ilk Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzlanda
B
Moldova
C
Norveç
D
Lichtenstein
E
Arnavutluk
Soru 118

Aşağıdaki devlet başkanlarından hangisi Türk şairi Nazım Hikmet’in şiirinden bir mısrayı okuyarak görevini resmen teslim almıştır?

A
Katalonya Özerk Yönetimi’nin Başkanı Carles Puigdemont
B
Yunanistan Devlet Başkanı Aleksis Çipras
C
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
D
Küba Devlet Başkanı Raul Castro
E
Kanada Devlet Başkanı Justin Trudeau
Soru 119

III. Murad'ın fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlemevi kuran ve dönemin şeyhülislamının fetvası üzerine gözlemevi yıkılan, Kepler'in hocası Tycho Brahe ile aynı zamanda yaşayan ve yaklaşık aynı gözlemleri yapan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Kuşçu
B
Takiyüddin
C
İbn Haldun
D
Katip Çelebi
E
İbn Batuta
Soru 120

Aldığı göç, verdiği göçten fazla olan yani net göç hızı en yüksek olan il aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul
B
Ankara
C
Bursa
D
Bayburt
E
Tekirdağ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
120 tamamladınız.
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

2 Yorum - "Kpss Gk/Gy Deneme Sınavı-2"

avatar
  Subscribe  
Bildir
ahmet
Ziyaretçi
ahmet

Türkçe 13.soru b ve c şıkları birbirinin aynısı.Bir yanlışlık var.Türkçe soru 10.altı çizili demişsiniz ama altı çizili sözcük yok.Yine hata.Daha yeni başladım çözmeye sanırım hata bulurum yine.

x

Buna da çalış mutlaka..

kpss-turkce-konu-tarama-testi

Fiilimsi (Eylemsi) Konu Testi

Paylaşmak Güzeldir :)1   1      2Shares1  1