Anasayfa » Tarih » Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
osmanli-yukselme-donemi
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi ya da Olgunluk Dönemi (29 Mayıs 1453 – 11/12 Eylül 1683) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş döneminden sonra geldiği kabul edilen dönem. İstanbul’un Fethi ile başladığı kabul edilen bu olgunluk döneminin genellikle II. Viyana Kuşatması’na kadar devam ettiği kabul edilir.

Fatih Sultan Mehmet (1453-1489)

Fatih Sultan Mehmet (1453-1489)

fatih-sultan-mehmetII. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed, (Osmanlı Türkçesi: Meḥemmed b. Murād Ḫān) (30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481) yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avnî mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur.

Türk Tarihi açısından

 • İstanbul başkent oldu
 • Osmanlı yükselme dönemine geçti ve İmparatorluk haline geldi.
 • II. Mehmet Fatih ünvanını aldı.
 • İstanbul şenlendirildi.
 • Ayasofya camiye çevrildi.

Dünya Tarihi açısından

 • Bizans Devleti sona erdi. (En uzun ömürlü devlet).
 • Orta çağ bitti yeni çağ başladı.
 • İpek yolunun Osmanlı’ya geçmesi coğrafi keşiflere neden oldu.
 • İstanbul’dan kaçan bilim adamları İtalya’ya gitti ve götürdükleri antik eserleri tanıtılar.Bu da rönesansın doğmasına neden oldu.
 • Büyük topların surları yıkabileceği anlaşıldı.Bu da merkezi krallıkların güçlenip feodalitenin yıkılmasına sebep oldu.

Balkanlarda Faaliyetler

Arnavutluk , Mora yarımadası ,Bosna – Hersek , Sırbistan ve Eflak fethedildi.

Denizlerdeki Faaliyetler

Kırım, Ege Adaları,Otranto fethesildi.

Anadoludaki faaliyetler

Amasra,Sinop ve Trabzon fethedildi.(Ticari amaçla)
Otlukbeli Savaşı : Akkoyunlu Devleti ile yapıldı.Uzun Hasan yenildi.Erzincan ve çevresi Osmanlı’ya kaldı.
Konya , Karaman alındı.

Diğer Faaliyetler

Topkapı Sarayı yaptırıldı.

 • Osmanlı millet sistemini kurdu.
 • Ortodoks patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.
 • Kanunname-i Ali Osman yayınlandı. (Osmanlı Kanunu). Osmanlı töresini yazıya geçirdi.
  • Kardeş katli yasallaştı.
  • Sancağa çıkma zorunlu hale geldi.
  • Müsadere yasallaştı.
 • Avni mahlası ile şiir yazmıştır.
 • Portresini yaptırdı.(Bellini)
 • Şahnü Seman medresesini yaptırdı. (Darülfünun – İTÜ)
 • Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırdı.
 • Kilitbahir kalesini yaptırdı.
 • Yönetimde ki kapıkulu, devşirme kuvvetini arttırdı.(Merkezi otoriteyi arttırmak için)

II. Bayezid (1481-1512)

II. Bayezid (1481-1512)

II-BayezidII. Bâyezîd, II. Beyazıt veya Bâyezîd-i Velî, Sofu Bâyezîd, (Osmanlı Türkçesi:Bāyezīd-i Sānī) (Divan Edebiyatı’ndaki müstear adı (mahlas): Adlî) (3 Aralık 1447 – 26 Mayıs 1512) sekizinci Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed annesi Gülbahar Hatun’dur.

 • Bu dönemde fetihler azdır.
 • Kili, Akkervan,Modon,Kanan fethedildi.
 • Karamanoğullarına tamamen son verildi.(1487)
 • Memlüklüler’le Hicaz su yolları meselesi ortaya çıktı.Bu iki devlet arasında Ağaçayırı Savaşı yapıldı.Sonuçsuz kaldı.

Cem Sultan Olayı

Taht kavgası meselesidir.Cem Sulatan Avrupa’ya esir düştü.Avrupa bu durumu kullandı. İç sorun daha sonra dış soruna dönüştü.Dolaylı olarak Avrupa’da fetihler azaldı.

Şahkulu İsyanı

Safevilerin çıkarttığı Şii (mezhepsel) nitelikli bir isyandır.Anadolu Türkmenleri isyan etti.Devlet bu isyanı güçlükle bastırdı.

Yavuz Sultan Selim (1512-1520)

Yavuz Sultan Selim (1512-1520)

Yavuz-sultan-selimYeniçeri desteği ile babasını tahttan indiren ilk padişahtır.Bu olay aynı zamanda askerin siyasete ilk müdahelesidir.
Yavuz Sultan Selim’in genel politikası doğudaki Safevi ve Memlük tehlikesini ortadan kaldırıp batıda rahat hareket edebilmek olmuştur.

Çaldıran Savaşı (1514)

Osmanlı Safvei Devletini yenmiştir.(Şah İsmail) Şii Safevi tehllikesi bir süreliğine ortadan kalktı.

Mısır Seferi

 • Hicaz su yolları meselesi
 • Memlükler’in Osmanlı aleyhine faaliyetleri
 • Mısır’ın zenginliği
 • Halifelik makamını ve Hicaz’ı almak.
 • İslam dünyasında lider olmak
Turnadağ Savaşı (1515)

Dulkadir ve Ramazan beyliği Osmanlı’ya katıldı.Anadolu’da Türk birliği kesin olarak sağlandı.

Mercidabık Savaşı (1516)
Ridaniye Savaşı (1517)

Osmanlı bu savaşta Memlükleri yendi.

Sonuçları

 • Çukurova,Suriye,Filistin,Hicaz ve Mısır alındı.
 • Halifelik ve kutsal emanetler Osmanlı’ya geçti.
 • Venedik ,Kıbrıs için ödediği vergiyi artık Osmanlı’ya ödeyecek.
 • İslam dünyasının lideri oldu.
 • Teokratik yönetim güçlendi.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)

Kanuni-Sultan-SuleymanKanuninin genel politikası dünyanın en üstün gücü olmak ve her yönde fetih yapmaktır.Bu dönemde devlet her alanda başarılıdır.

İç İsyanlar

Baba Zünan İsyanı : Dini mezhep kökenli (Şii – Safevi)
Ahmet Paşa İsyanı : Bireysel bir isyandır. Sadrazamlık bekleyen paşa Mısır’a vali oyapılınca isyan etti.
Bu isyanlar kısa sürede bastırılmıştır.Çünkü devlet güçlü durumda.

Batıdaki faaliyetler

 • Önce Macaristan sonra Avusturya ile savaşıldı.
 • Stratejik ve Jeopolitik öneminden dolayı Belgrad fethedildi.(1529)
 • Mohaç Muharebesi (1526). Osmanlı Macarları yendi.Macaristan Osmanlı’ya katıldı.En kısa meydan muharebesidir.

Avusturya Seferi (I. Viyana Kuşatması 1529)

Ordu da gereken hazırlıklar olmadığı için geri dönüldü.

Graz Almanya Seferi (1533)

Şarlken ve Ferdinand Osmanlı ordusunun karşısına çıkamadı.

İstanbul anlaşması (1533)
 • Avusturya Macaristan’a karışmayacak.
 • Avusturya arşıdükü Sadrazama eşit olacak.
 • Avusturya Osmanlıya vergi verecek.
 • Osmanlı Avrupa’da üstünlük kurdu.Bu üstünlük 1606 Zitvatoruk Anlaşmasıana kadar devam edecektir.

Zigetvar Seferi (1566)

Kanuni bu savaşta öldü. Zigetvar fethedilmiştir.

Doğudaki Faaliyetler

 • İranla (Safeviler) savaşıldı.
 • Irakeyn Savaşı yapıldı.Bağdat,Tebriz,Nahcıvan ve Erivan fethedildi.
 • Amasya anlaşması yapıldı.Bu anlaşma Osmanlı ile İran arasındaki ilk anlaşmadır.İran Osmanlı’ya yıllık vergi vermeyi kabul etti.

Denizdeki Faaliyetler

Rodos,Cerbe adası,Tunus,Trablusgarp,Habeşistan,Yemen Umman fethedildi.
Cezayir savaşmadan alındı.

Preveze Deniz Savaşı

 • Osmanlı ile Haçlı donanması arasında yapıldı.Osmanlı yendi.(Barbaros Hayrettin Paşa ile Andre Dorya arasında)
 • Akdeniz’de Türk üstünlüğü sağlandı.İnebahtı savaşına kadar bu üstünlük devam etmiştir.
 • Türk denizciliğinin doruk noktası olmuştur

Hint Deniz Seferleri

 • Portekizi Hint okyanusundan atıp Baharat yolunu canlandırmak ve Hint müslümanlara yardım etmek amacı ile yapılmıştır.
 • Portekiz Hint okyanusundan atılamadı.Baharat yolu tamamen bitti.
 • Habeşistan,Yemen ve Umman Osmanlı’ya katıldı.

Kapütülasyonlar

 • İlk ayrıcalıklar Fatih tarafından Venedik’e verildi.
 • Kanuni de Fransa’ya ayrıcalıklar verdi.Geçicidir.Hükümdarların ömrü ile sınırlıdır.Amaç ticareti geliştirmek ve Hrisstiyan birliğini parçalamaktır.
 • 1740 I. Mahmut döneminde kapütülasyonlar kalıcı olmuştur.
 • 1838 Balta Limanı Anlaşması ile en geniş imtiyazlar İngiltere’ye verildi.(Yarı Sömürge) Osmanlı ucuz hammadde ve açık pazar haline geldi.
 • 1914’te İttihatçiılar tüm kapütülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı.
 • Sevr’de kapütülasyonlar hala devam ediyor. Lozanda kaldırıldı.

Sokullu Mehmet Paşa (1566-1579)

Sokullu Mehmet Paşa (1566-1579)

Sokullu-mehmet-pasa Kanuni – II. Selim ve III. Murad zamanında sadrazamlık yapmıştır.


Tunus,Yemen ve Kıbrıs adası fethedildi.
Lehistan ve Fas Himaye altına alındı.

İnebahtı Deniz Savaşı

Kıbrıs’ın fethi için Haçlı donanması Osmanlı donanmasına saldırdı.Osmanlı yenildi.Akdeniz’de Türk üstünlüğü sona erdi ve Türk denizciliği gerilemeye başladı.

Projeleri

Süveyş Kanalı Projesi ,Don Volga Kanal projesi , Karadeniz Marmara projesi

5/5 (3)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 • 1
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

2 Yorum - "Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi"

avatar
  Subscribe  
Bildir
Lütfi Mert TOSUN
Ziyaretçi
Lütfi Mert TOSUN

Bilgi yanlışlığı var Sokollu Mehmed Paşa III. Selim zamanında sadrazamlık yapmadı o III. Murat olacak

x

Buna da çalış mutlaka..

soguk-savas-donemi-featured-image

Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960)

Dünya Savaşından sonra başlayan ve aktif olarak 1960’lara kadar süren döneme “Soğuk Savaş Dönemi” denir. Paylaşmak Güzeldir :)11   1      12Shares11  1