Anasayfa » Coğrafya » Türkiye’de Göç Hareketleri
turkiyede-goc-hareketleri
Türkiye'de Göç Hareketleri

Türkiye’de Göç Hareketleri

İnsanların belli bir süre ve ya kalıcı olarak yer değiştirmelerine göç denirÜlkeler arasında yapılan göçe dış göç denir.Dış göçler nüfusun miktarını değiştirir. En çok dış göç verdiğimiz ülkeler Almanya,Hollanda,Fransa,Belçika,Avusturya,Suudi Arabistan,Kuveyt,libya ve Irak’tır.En çok göç aldığımız ülkeler ise ,Irak,Suriye,Ermenistan,Bulgaristan,Yunanistan,Azerbaycan,KırgızistaniKazakistan,Türkmenistan,Romanya,Ukrayna,Gürcistan,Rusya ve Nijeryadır.

Türkiye’de göçler genellikle doğudan batıya,kırdan kente,iç kesimlerden kıyılara,kentten kente,kırdan kıra, kentten kıra şeklinde gerçekleşir.

Ülke içinde nüfusun yer değiştirmesine İç Göç denir.İç göçler kesinlikle nüfusun miktarını değiştirmez.Sadece dağılışını değiştirir.

En fazla göç veren bölgelerimiz Karadeniz ve Doğu Anadoludur.(Sebebi tarım alanlarının dar olması,ekonomik faaliyetlerin gelişmemiş olması ve doğum oranlarının yüksek olması)

En çok göç alan bölgelerimiz Marmara,Ege ve Akdenizdir.(Sebebi tarım alanlarının gelişmiş olması,sanayi ,ulaşım ve  ticaretin gelişmiş olmasıdır.)

En çok göç veren illerimiz Ağrı,Muş,Yozgat,Kars,Siirt,Tunceli,Artvin,Rizedir.

En çok göç alan illerimiz İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa,Antalya,Kocaeli,Gaziantep. Miktar olarak en fazla İstanbuldur.

Göç hareketlerine genellikle genç ve erkek nüfus katılmaktadır.

Göç alan yerlerde erkek, göç veren yerlerde ise kadın nüfusu fazladır.

Doğu Anadolu ve Karadeniz’de kadın,Marmara’da erkek nüfusu fazladır.

İnsanların belli bir süre çalışmak üzere yıl içinde yaptığı geçici göçe mevsimli Hö. denir.Mevsimlik göçün temel sebebi işsizliktir.

GAP Güneydoğu Anadolu’da mevsimlik göçün yönünü değiştirmiştir.Göç verirken göç almaya başlamıştır.

En çok mevsimlik göç Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerine yapılır.

İnşaat sektöründe çalışmak için yapılan göçlerde mevsimliktir.(Mevsim şartları)

Mevsimlik Göçler

Nedenleri Olduğu Yerler
Yüksek yerlerdeki yaylalar,yaz aylarında göç alırlar.Yaylalar dinlenme amaçlı ya da hayvancılık faaliyetleri için kullanılır.
 • Çukurova ve çevresi (pamuk toplamak)
 • Ordu Giresun (Fındık Toplama)
 • Kıyı Ege bölümü (pamuk,incir,tütün ve zaytin toplama)Karadeniz bölgesi ve Erzurum-Kars Bölümünde yaylalar hayvancılık amacıyla kullanılır.
 • Akdeniz Bölgesi’nde yaylalar yaz aylarında dinlenme amacıyla çıkılan yerlerdir.
 • Antalya ,Bodrum,Fethiye,İstanbul,Alanya,Çeşme,Didim,Kuşadası gibi merkezler turuizm amaçlı olarak mevsimli göç alırlar.
Tarımsal amaçlı göçler,pamuk,fındık,çay gibi elle toplanan ürünlerinin olduğu yerlerde belirgindir.
Turisstik yerler, turizm sezonunda mevsimlik göç alır.Bu sektörde çalışmak için çok sayıda insan göçle gelir.

Göçün Nedenleri

Ekonomik Sosyal Siyasi Doğal
 • İşsizlik
 • Geçim Sıkıntısı
 • Tarım topraklarının miras yolu ile bölünmesi
 • Gelir dağılımının dengesiz olması
 • Tarımda makinalaşmaya bağlı oluşan işsizlik
 • Kan davası
 • Eğitim sorunları
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanma isteği
 • Dini sebepler
 • Gelenek ve görenekler
 • Kültürel farklılıklar
 • Savaşlar
 • İhtilaller
 • Mübadele
 • Etnik çekişmeler
 • İhtilaller
 • Terör olayları
 • Sınır değişikliği
 • Eresyon
 • Deprem
 • Volkanik Patlama
 • Sel ve su baskını
 • Heyelan

İç Göçün Nedenleri

İtici Faktörler Çekici Faktörler
 • Hızlı nüfus artışı
 • Tarım topraklarının miras yolu ile bölünmesi
 • Erezyon nedeni ile tarım alanlarının verimsizleşmesi
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin sınırlı oluşu
 • İş olanaklarının sınırlı oluşu
 • Arazi kamulaştırma çalışmaları
 • Terör,kan davaları
 • Deprem,sel gibi doğal afetler
 • Kentlerde iş olanaklarının fazla olması
 • Endüstri kuruluşlarının iş olanakları doğurması
 • Eğitim,sağlık ve sosyal hizmetlerden daha kolay yararlanma
 • Kültürel faaliyetlerin çeşitliliği
 • Yaşam standartlarının yüksek olması
 • Kent yaşamına duyulan özlem ve statü değiştirme isteği

Ülkemizde kırdan kente yapılan göçler sonucunda birçok devlet yatırımı atıl duruma geçmiştir.

Ülkemiz 1992’ye kadar sürekli beyin göçü verirken günümüzde kısmen beyin göçü almakatadır.(Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden en çok)

Ülkemizde göç olgusu bazı yerleşim alanları çok küçük olduğu için birden aşırı büyümelerine sebep olmuştur.Batman (Petrol),Karabük(Kömür),Çorlu (Sanayi),Seydişehir(Aliminyum)

G.Doğu Anadolu’da Diyarbakır sadece belli bir dönem aşırı göç alarak büyümüştür.

Mübadele göçleri daha çok Yunanistan ve Bulgaristan’dan yapılmıştır.Mübadeleye gelenler en çok Bursa,Sakarya,Trakya’ya yerleştirilmişlerdir.

Göç alan yerlerde olumsuz sonuçlar

 • Çarpık kentleşme ve gecekondu sorunları
 • Kentlerde altyapı sorunları
 • Trafik ve park yeri sorunları
 • Fabrikaların yerleşim alanı içinde kalmaları
 • Hava kirliliğinin ortaya çıkması
 • Altyapı yetersizliği nedeni ile sellerin ortaya çıkması
 • Su havzalarının yerleşime açılmaları
 • Kültürel çatışmaların yaşanması
 • Ormanlık alanların tahrip edilmesi
 • Tarım alanlarının sanayi ve yerleşmeye ayrılması
 • İşçi ücretlerinin ve alım gücünün düşmesi
 • Güvenlik ve polisiye sorunlarının yaşanması
 • eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
 • Konut ve kira sorunlarının yaşanması
 • Belediye hizmetlerinin aksaması
 • Çevre,gürültü ve hava kirliliği ile görsel kirliliklerin yaşanması

Göç alan yerlerde olumlu sonuçlar

Kırsal alanların geçim yükü hafifler

 • Tüketim artar ekonomi canlanır.
 • İnşaat,otomotiv,tekstil,gıda gibi bir çok sanayi kolu hızla büyümeye başlar.
 • Hizmet sektöründeki idari işler,belediye,sağlık,eğitim ve ulaşım gibi faaliyetler gelişir.
 • Farklı kültürlerin bir arada yaşama zorunluluğu hoşgörülü ve anlayışlı olma sürecini hızlandırır.
5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss’ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

Türkiye’de Tarım

Ülkemizde tarımsal faaliyetler ekonomi içinde önemli bir pay oluşturur. Paylaşmak Güzeldir :)