Anasayfa » Coğrafya » Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
turkiye-ekonomik-cografyasil
Türkiye'nin Ekonomik Cdoğrafyası

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

Coğrafyada inceleme alanı bakımından iki büyük anabilim dalından birisini Beşeri ve Ekonomik Coğrafya oluşturmaktadır. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan olayları inceler.

1923-1932 Dönemi

Ülke ekonomisinin şekillenmeye başladığı dönemdir.

 • Ülke ekonomisini düzeltmeyi amaçlayan İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. (1923)
 • Aşar vergisi kaldırılmıştır. (1923)
 • Çiftçilere düşük faizli kredi olanakları sunulmuştur. (Millet Sandıkları)
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. (1927)
 • Merkez Bankası kurulmuştur.(1930)
 • Devletçilik politikasına geçilmiştir.(1929)
 • Gümrük Kanunu çıkarılmıştır. (Ticaretin gelişmesi için)
 • Alpullu Şeker Fabrika’sı açılmıştır.

1932-1950 Dönemi

 • Yabancıların elinde bulunan çeşitli iş kuruluşlarının  işletme hakkı devlete devredilmiştir.
 • II. Dünya Savaşı nedeni ile savunma endüstrisine yönelik yatırımlara ve harcamalara öncelik verilmiştir.
 • Savaştan sonra çok partili hayata geçiş ile birlikte serbest ekonomi politikası izlenmeye başlanmıştır.
 • I. beş yıllık endüstri planı uygulanmıştır.
 • Sümerbank,Et,bank,MTA ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi kurulmuştur.

1950-1960 Dönemi

 • Ekonominin oransal olarak en fazla büyüdüğü dönemdir.
 • Özelleştirmeye ağırlık verilmiştir.
 • Sarıyar Barajı yapılmıştır.
 • Endüstri alanında yetersiz kalmış dış borçlanma artmıştır.Bu durum kalkınma hızını yavaşlatmış,enflasyonu arttırmıştır.
 • Tarım ve ulaşımda yatırımlar artmıştır.(Makinalaşmanın başladığı dönem)

1960 Sonrası Dönem

 • Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş,kalkınma dönemi başlamıştır. (Planlı Ekonomi)
 • 1962’den bu yana 10 tane kalkınma planı hazırlanmış ve son planda 2014 – 2018 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. (11. Dönem)

Türkiye’de ki Başlıca Kalkınma Projeleri

 1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
 2. Doğu Anadolu Projesi (DAP)
 3. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
 4. Zongulddak Bartın Projesi (ZBK)
 5. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
 6. Konya Ovası Projesi (KOP)

Güneydoğu Anadolu Projesi (Sulama)

 • GAP, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir.Adıyaman,Gaziantep,Saşnlıurfa,Batman,Diyarbakır,Mardin,Kilis,Siirt,Şırnak illerini kapsamaktadır.
 • Projenin temel amacı Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde kurulacak barajlarla tarım alanlarının sulanmasını ve hidroelektrik üretiminin arttırılmasıdır.

Doğu Anadolu Projesi (Hayvancılık)

 • Malatya,Erzincan,Erzurum,Elazığ,Tunceli,Bingöl,Muş,Bitlis,Van,Hakkari,Ağrı,Iğdır,Kars Ardahan illerini kapsayan bir projedir.Ayrıca Bayburt ve Gümüşhane illerini de kapsar.En çok il kapsayan projedir.
 • Meraların ıslahı,Hayvan ırklarının ıslahı,Yem üretiminin arttırılması,Tarım altyapısının geliştirilmesi gibi hedefler amaçlamıştır.

Doğu Karadeniz Projesi (Karma)

 • Proje,yerşekilleri engebeli olduğu için az gelişen Doğu Karadeniz bölümünü kapsamaktadır.
 • Ulaşım ve iletişim hizmetlerini geliştirmek
 • Turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek
 • Tarım potansiyelini değerlendirmek
 • Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak projenin hedefleri arasındadır.
 • Proje kapsamında Ordu,Giresun,Trabzon,Rize,Artvin,Bayburt ve Gümüşhane illeri yer almaktadır.

Zonguldak,Bartın Karabük Projesi (Maden)

Projenin temel amacı bölgenin doğal zenginliği taş kömürü ve ona bağlı endüstri kuruluşlarının  en iyi şekilde değerlendirilmesidir.

 • Üretimde yeni teknolojiler kullanmak
 • Özel sektöre yeni yatırım alanları açmak
 • Ulaşım altyapısını geliştirmek (Demiryolu)
 • Yeni yatırım alanları açmak
 • Organize sanayi bölgeleri  kurmak

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (Çevre)

 • Yeşilırmak ve Kelkit havzalarını içine almaktadır.Proje Amasya,Çorum,Samsun,Tokat illerini kapsar.
 • Su kaynaklarından en iyi şekilde yararlanamak
 • Mera sahalarını ve hayvanları ıslah etmek
 • Havzanın ekolojik potansiyelini değerlendirmek
 • Havzanın turizm ve tarım potansiyelini değerlendirmek

Konya Ovası Projesi (Sulama)

 • İç Anadolu Bölgesindeki  geniş tarım alanlarının sulanması projesidir.
 • Damlama su yöntemiyle yer altı sularından faydalanmak
 • Proje kapsamında Konya,Karaman,Niğde ve Aksaray yer almaktadır.
Türkiye Kalkınma Bölgeleri Haritası için tıklayınız..
Türkiye’nin Ekonomisini etkileyen Unsurlar
 1. Coğrafi Konumumuz
 2. Yeryüzü şekilleri
 3. İklim özellikleri
 4. Nüfus ve Yerleşme
 5. Teknoloji ve Sermaye
Türkiye’nin bütün illerinde coğrafi koşullar eşit olmadığı için illerimizin gelişmişlik seviyesi arasında belirgin farklar vardır.Devlet iller arasındaki bu farkı gidermek ve ülkenin top yekün sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için ‘Teşvik Politikası’ uygular
 • SGK indirimi veya muafiyeti
 • Vergi indirimleri
 • Arsa temin etme
 • Gümrük indirimleri
 • Teknik ve  eğitim desteği
 • Ucuz kredi sağlama

 

 

4.8/5 (5)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 • 1
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
  Subscribe  
Bildir
x

Buna da çalış mutlaka..

Türkiye’de Tarım

Ülkemizde tarımsal faaliyetler ekonomi içinde önemli bir pay oluşturur. Paylaşmak Güzeldir :)    1      1Share   1