Anasayfa » Vatandaşlık » Yürütme – II
Türkiye_Cumhuriyeti_Cumhurbaşkanlığı_forsu
TC Cumhurbaşkanlığı Forsu

Yürütme – II

Yürütme ile ilgili konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Olağanüstü Yönetim Şekilleri

Olağanüstü Hal

Tabii afet,Tehlikeli salgın hastalık veya  Ağır ekonomik buhran hallerinde;

Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması

Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde;

Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Anayasanın 119. ve 120. maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda bu karar Resmi Gazete’de yayınlanır ve hemen TBMM’nin onayına sunulur.

TBMM tatilde ise derhal toplantıya çağrılır.Meclis;olağanüstü hal süresini değiştirebilir.Bakanlar Kurulunun istemi üzerine ,her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Olağanüstü hal süresince ,Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ,olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda,kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.

Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayınlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur.

Sıkıyönetim , Seferberlik ve Savaş Hali

Hür demokratik düzene veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik

 • Olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha ağır şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
 • Savaş hali,ayaklanma olması
 • Vatan veya Cumhuriyete karşı şiddetli bir eylemin baş göstermesi
 • Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle
 • Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ,MGK’nın da görüşünü alarak süresi 6 ayı geçmemek üzere Sıkıyönetim ilan edebilir.
 • Kolluk görev ve yetkileri Askeri makama geçer.
 • Temel hak ve hürriyetlerde daha fazla kısıtlama olur.

Bu karar derhal Resmi Gazete’de yayınlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur.

Olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan etme yetkisi cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. Fakat olağanüstü hal veya sıkıyönetimi kabul veya reddetmek, süreleri uzatmak veya kısaltmak TBMM’nin görevidir.
Yüksek Askeri Şura

İlk kez 1982 Anayasası ile hukukumuza girmiştir. Yılda iki kez toplanır. Orduda terfi ve ihraç kararları veren bir kurumdur. Başbakan başkanlığında toplanır.

Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği , bu sekreterin teşkilatı , personelleri,çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.
 • Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı bir işlem olup yargı yolu kapalıdır.
 • İlk kez 1982 Anayasası ile gelmiştir.
Tüzük
 • Bakanlar Kurulunca kanunu açıklamak,kanunların emrettiği işleri belirtmek amacıyla yapılan yazılı bir düzenlemedir.
 • Danıştay incelemesinden geçmek zorundadır.
 • Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve yayınlanır.
 • Resmi Gazetede yayınlanması şarttır.
 • Kanunlara uygun olmak zorundadır.
 • Belli bir tarih belirtilmemişse Resmi Gazete’de yayınlanmasından 45 gün sonra yürürlüğe girer.
Yönetmelik
 • Tüzüklerin ve kanunların uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan ayrıntılı metinlerdir.
 • Başbakanlık,Bakanlıklar ve Tüzel kişiliği olanlar kendi görev alanları ile ilgili kanunlara aykırı olmamak üzere yönetmelik çıkarabilirler.
 • Danıştay incelemesinden geçme zorunluluğu yoktur.
 • Resmi Gazete’de yayınlanma zorunluluğu yoktur.
 • Cumhurbaşkanının imza şartı yoktur. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler Cumhurbaşkanınca imzalanır.
 • Yönetmeliklerle suç ve ceza konulamaz.
 • Yönetmelikte düzenlenen bir konunun mutlaka yasal dayanağı olmalıdır.
 • Yönetmelik ve genelgelerin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanının onayına ihtiyaç yoktur.
Kanun Hükmünde Kararnameler
Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Bakanlar Kurulu yapar. Meclisin yetki kanunu yaparak izin vermesi gerekir.
 • Normal veya olağanüstü dönemlerde yapılır.
 • Bütün yurtta herkese karşı uygulanır.Sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenir.
 • Anayasa Mahkemesince denetlenir.Mevcut kanunlar değiştirilebilir.
 • İlk kez 1971 değişikliği ile gelmiştir.
 • Yürütmenin tali işlemidir.
Olağanüstü veya Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri
 • Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu yapar.
 • Yetki kanunuyla izne gerek yoktur.
 • Sadece olağanüstü hal, sıkıyönetim vb. dönemlerde yapılır
 • Sürelidir. Sadece olağanüstü hal veya sıkıyönetim bölgelerinde uygulanır.
 • Kesindir , kural olarak denetlenemez.
 • Yürürlükteki mevcut kuralların içeriği değiştirilemez.
 • İlk kez 1982 Anayasası ile gelmiştir.
 • Yürütmenin asli işlemidir, ilke elden işlemidir.
 • Her iki kanununda Resmi Gazete’de yayınlanması şarttır.
 • Her iki kanunda kural olarak Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
 • Her iki kanununda Resmi Gazete’de yayınlandığı gün Meclis onayına sunulması şarttır.
4/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

1 Yorum - "Yürütme – II"

Bildir
avatar
Tufan
Ziyaretçi
Tufan

Çok detaylı ve güzel bir bilgi olmuş.Elinize sağlık.

wpDiscuz
x

Buna da çalış mutlaka..

yasama-yetkisi-kavrami

Yasama

TBMM’nin kanun yapma ve parlamento kararı alma yetkisine yasama yetkisi denir. Paylaşmak Güzeldir :)