Anasayfa » Türkçe » Zamir (Adıl)

Zamir (Adıl)

Kendileri isim olmadıkları halde isimlerin yerine kullanılan kelime çeşitlerine zamir denir. Kelime halinde ya da ek halinde olabilirler.

zamir-cesitleri

Zamir Çeşitleri

Kelime Biçimindeki Zamirler

 1. Kişi (Şahıs) Zamirleri : İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere denir. Kişi zamirlerinin sayısı altıdır. Ben,sen, o, biz, siz, onlar. Bu zamirler hâl eklerini, iyelik eklerini, çoğul eklerini alır. Beni, bende, sizler, benim…Ayrıca dönüşlülük zamiri olarak da adlandırılan ve kişi zamirlerinin yerini tutabilen “kendi”kelimesi kişi zamiri olarak kabul edilir. Bazen “kendi” kelimesi yerini tuttuğu kişi zamiriyle birlikte kullanılarak anlamı pekiştirir.
  Örnek : Bu yazıyı kendim yazdım / Bu yazıyı ben yazdım / Bu yazıyı ben, kendim yazdım.

  Kişi Zamirinin Diğer Özellikleri:
  1. “Ben” zamiri, -e ekini aldığında kökünde değişme olur. Aynı kural “sen” zamiri için de geçerlidir. Ben-e Bana
  2. “Ben” zamirinin tamlayan ve tamlanan eki -im’dir. Benim kalemim.
  3. Bazen “saygı, incelik, kırılma, öfke” nedeniyle “sen” zamiri yerine “siz” zamiri kullanılır. Siz kim oluyorsunuz? Sizden bir ricam olacak.
  4. Böbürlenmek amacıyla “ben” yerine “biz” zamiri kullanılır. Bize Konyalı Paşa derler.
  5. “Biz” zamiri çoğul ekini alarak abartma ve övünme anlamı kazanır. Bu konuda bizleri hiç hesaba katmıyorsunuz.
  6. “Siz” zamiri, saygı nedeniyle çoğul ekini alabilir.Sizleri unutur muyuz hiç! Kitabı Ali’ye verir misin? Kitabı ona verir misin?
 2. İşaret Zamirleri : Varlıkları göstererek onların isimlerinin yerlerini tutan zamirlere denir. Türkçe’de en çok kullanılan işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, burada, şurada, orada, buradan, şuradan, oradan, burayı, şurayı, orayı, buralar, şuralar, oralar, öteki, beriki, karşıki… “Böyle, şöyle, öyle” kelimeleri kullanılışına göre bazen isim, bazen sıfat, bazen zamir, bazen zarf görevi üstlenir.
  O, her zaman böyledir.(İsim ) Böylesini hiç görmedim.(İşaret Zamiri) Böyle adamlar her zaman başarır.( Sıfat) Bu böyle olmaz.(Zarf)
  “O” ve “Onlar” kelimeleri hem kişi zamiri, hem de işaret zamiridir. Bu kelimeler, insan isimlerinin yerini tutarsa kişi zamiri; insan dışındaki varlıkların yerini tutarsa işaret zamiridir. Örnek : Ona telefon edeceğim. (Kişi zamiri) / Onu hemen çöpe atın (İşaret Zamiri)
  Bu kelimelerin insanın veya insan dışı varlıkların yerini tuttuğu bazen anlaşılmaz. Bu durumda cümlenin söylendiği ortama dikkat edilir. Onu bana getir. Bu cümlede “Onu” hem insanın yerini tutabilir hem de insan dışı varlıkların yerini tutabilir.
  “bu, şu” kelimeleri insan yerini tutsa bile kişi zamiri olmaz. Örnek : Yazıyı bu yazdı. (İşaret Zamir)
 3. Soru Zamirleri : İsmin yerini tutan soru kelimelerine soru zamiri denir. En çok kullanılan soru zamirleri şunlardır: Kim, kimler, ne, neler, nere, neresi, nereyi, nereye, nerede, nereden, kaçı, kaçımız, kaçınız, hangisi, hangimiz, hangileri, kaçıncı, kaçta, kaçtan…“Kim” kelimesi her zaman soru zamiridir. Diğer soru kelimelerinin çoğu cümlede kullanılışlarına göre zamir, sıfat veya zarf olabilir.
  Pazardan ne aldın? (Zamir ) Baban ne gün gelecek ? (Sıfat) Ne bakıyorsun tuhaf tuhaf. (Zarf)

  “Kaça” kelimesi ismin yerini tutarsa soru zamiridir. Aynı kelime “kaç lira ödeyerek” anlamına gelirse soru zarfı olur. Örnek : Saat kaça geldi? (Zamir), Bu elbiseyi kaça aldın? (Zarf)Fiilden önce gelen kelimeler genellikle zarf olduğu için , fiilden önce gelen her kelimeyi zarf olarak algılayabiliriz. Bir kelimenin zarf olabilmesi için fiilden önce gelmesi yeterli değil, fiili nitelemesi gerekir. Buna göre şu cümlelerde fiilden önce gelen kelimeler, fiili nitelemediği için soru zarfı değil, soru zamiridir. Örnek : Bu arabayı nereden aldın? Bu yazıyı hanginiz yazdı?
 4. Belgisiz Zamirler (Belgisizlik ) : Hangi varlıkların yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan zamirlere denir. En çok kullanılan belgisiz zamirleri şunlardır: Bazısı, bazıları,kimisi, kimileri, biri, birisi, birileri, başkası, başkaları, birçoğu, birkaçı, birtakımı, birçokları, çoğu, hepsi, herkes, birazı, her biri, herhangi biri, öteberi, şunu bunu, şundan bundan, şey, şeyler, hiçbiri, kimse….Örneklerden de anlaşılacağı gibi belgisiz zamirlerde bazı istisnalar dışında -ı, -i, -u, -ü ekleri yer alır. Belgisiz zamirlerin sonundaki bu ekler kaldırılarak, bu kelimeler bir ismi niteleyecek şekilde kullanılırsa, belgisiz sıfat oluşur. Örnek : Öğrencilerin birkaçı (Zamir) Birkaç öğrenci. (Sıfat)

  Kelimenin başına -m- sesi getirilerek yapılan ikilemelerde, ikinci kelime belgisiz zamirdir. Kitapçıdan defter mefter aldı. (Belgisiz zamir) “Falan, filan, falanca” kelimeleri de belgisiz zamir olarak kullanılır. Aynı kelimeler, ismi nitelediğinde belgisiz sıfat olur. Örnek :Toplantıya falanca geldi. Toplantıya falan geldi, filan gelmedi.(Belgisiz Zamir) Toplantıya falan adam geldi. (Belgisiz sıfat)

Ek Biçimindeki Zamirler

 1. İyelik (aitlik) Zamirleri : İsimlerin sonuna gelerek, o isimlerin kime ve neye ait olduğunu bildiren iyelik ekleri, aynı zamanda iyelik zamiri olarak da adlandırılır. Defterim, defterin, defterleri…(İyelik zamiri)
 2. İlgi Zamiri :  Belirtili isim tamlamalarında, tamlanan durumundaki ismin yerine kullanılan “-ki” ekidir. İsmin yerini tutan -ki ekine ilgi zamiri denir. İlgi zamiri olan -ki daima kendisinden önce gelerek kelimeye bitişik yazılır. Örnek : Hasan’ın defteri – Hasan’ınki
  İlgi zamiri her zaman insanlar için kullanılmaz. Cansız varlıklar için de kullanılır. Örnek : Kamyonun lastiği Kamyonunki , Erzurum’un havası çok soğuk; Malatya’nınki o kadar soğuk değil.
  Sıfat yapmaya yarayan -ki eki de kendisinden önce gelen kelimeye bitişik yazılır. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren sıfattır. Bu nedenle ilgi zamiri ile karıştırılabilir. Aradaki fark şudur: Cebimdeki para düştü. (Sıfat (Yer) ) Cebimdeki düştü.(İlgi Zamiri ) Dünkü sınav çok zordu. (Sıfat (Zaman))

Zamirler ile ilgili hazırladığımız konu tarama testlerini çözerek konuyu daha da pekiştirebilirsiniz. Başarılar dileriz.

5/5 (1)

Değerlendirme

Paylaşmak Güzeldir :)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Hakkında Kpss Özetleri

Herşey Kpss'ye hazırlanırken neden bu çalışmalarımı kalıcı hale getirip başkalarının da faydalanmasını sağlamıyorum diye düşünmemle başladı. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Yazdıkça yazdım. İlerleyen zamanlarda sizlere daha geniş bir içerik sunmaya çalışacağım.Umarım faydalı olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar.

Yorumsuz Geçme :)

1 Yorum - "Zamir (Adıl)"

avatar
  Subscribe  
Bildir
Ferhat
Ziyaretçi
Ferhat

Konu anlatımı ve testlerin birarada olması çok güzel olmuş. Teşekkürler..

x

Buna da çalış mutlaka..

fiil-catisi-kpss-konu-anlatimi

Fiil Çatısı

Bir cümlede , fiilin nesne alıp alamamasına veya öznenin , fiilde bahsedilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe fiil çatısı denir. Paylaşmak Güzeldir :)1   1      2Shares1  1